Teorii ale materiei în Renaștere

Teorii ale materiei în Renaștere
Medicină, alchimie, filosofie experimentală

Doina-Cristina Rusu
(dc.rusu@yahoo.com)
Luni, 16-18, Sala 8

Cursul își propune să studieze principalele teorii ale materiei care apar în perioada Renașterii, ca răspuns la filosofia artistolelico-scolastică, analizând concepte precum materie, formă, substanță, principii, elemente, cauze. Cursul va fi structurat pe teme și gânditori, fiecare curs acoperind o tematică.

Cele trei ramuri ale filosofiei naturale pe care le-am ales sunt definitorii pentru perioada studiată. În toate acestea teoria artistotelico-scolastică este pusă în discuție și de cele mai multe ori este înlocuită cu teorii care par să ofere soluții la problemele existente. Este relevant că toate aceste discipline sunt practice, astfel încât structurile teoretice trebuiau să fie capabile nu doar de a oferi explicații coerente ale fenomenelor studiate, ci de a oferi reguli care o dată puse în aplicare să producă rezultate. Astfel, medicina empiristă, deși aspru criticată de medicii din universități, se dovedește a fi mai eficientă în tratarea bolnavilor. Într-un mod asemănător, teoria aristolică a formei nu putea da seama de transmutația metalelor, ceea ce a dus la o înlocuire a ei în cadrul alchimiei, care a primit influențe din filosofia neoplatonică, din hermetism, dar și din medicina empiristă. În final, filosofia experimentală preia elemente din toate aceste curente și le introduce într-un sistem de gândire la baza căruia stă o cercetare experimentală a naturii. Cele trei discplinine și problemele pe care le ridică sunt fundamentale pentru nașterea științei moderne în a doua jumătate a secolului al XVII-lea.

Evaluare
Nota finală va rezulta din media a două note, una pentru activitatea din timpul cursului (participare la discuții, întrebări trimise pe mail înaintea cursului din textele propuse pentru discuție) și a doua pe un eseu final (de 5 pagini, în care să se răspundă la o întrebare pe tematica cursului), susținut la examenul tip colocviu.

Structura cursului
Curs 1: Introducere (tematică, structură, evaluare)
Curs 2: Aristotel: materie și formă, teoria elementelor, cauzalitate, teoria mișcării
Curs 3: Filosofie elenistică și romană

texte:  R.J. Hunchinson, “Explanation and Causation,” in The Cambridge Companion to Hellenistic Philosophy, ed by  Keimple Algra, Jonathan Barnes, Jaap Mansfeld, and  Malcolm Schofeld, Cambrisge University Press, Cambridge, 1999, pp. 479-512.
   Bardo Maria Gauli, “Physics II: Cosmology and natural Philospohy,” in Brill’s Companion to Seneca, ed by Gregor Damschen, Andreas Heil, and Mario Waida, Brill, Leiden, 2014, pp. 363-378.
   M. Johnson and C. Wilson, “Lucretius and the History of Science,” in The Cambridge Companion to Lucretius, ed. by Stuart Gillespie and Philip Hardie, Cambridge University Press, Cambridge, 2010, pp. 131-148
Curs 4: Interpretări scolastice

Curs 5: Neoplatonism și hermetism
Curs 6: Tradiția alchimică – Transmutația metalelor
Curs 7: Cornelius Agrippa – Teoria formelor
Curs 8: Medicină – Galen și teoria empirică
Curs 9: Paracelsus – Traida sulf-mercur-sare
Curs 10: Telesio – Principiile naturii
Curs 11: Cardano – Elemente și calități
Curs 12: Giordano Bruno – Teoria atomistă
Curs 13: Francis Bacon – Schematisme, mișcări simple, forme
Curs 14: Concluzii finale

Bibliografie primară:
Agrippa, Cornelius: Three Books Of Occult Philosophy, Trans. James Freake Edited by Donald Tyson. Llewellyn Publications, Woodburry, 1993.
Aristotel: The Complete Works of Aristotle, ed. Jonathan Barnes, 2vols., Princeton University Press, Princeton,1984.
Bacon, Francis: Novum organum, in Oxford Francis Bacon XI, Clarendon University Press, Oxford.
***Abecedarium novum naturae, in Oxford Francis Bacon XIII, Claredon University Press, Oxford.
Bruno, Giordano: Cause, Principle and Unity, Cambridge University Press, Cambridge, 2004.
Cardano, Girolamo: De subtilitate, ACMRS, Tempe, 2013.
Galen: On the natural faculties, Harvard University Press, Cambridge MA, 1952.
Lucretius: On the Nature of Things, Loeb Classical Library No. 181, 1924.
Paracelsus: The Hermetic and Alchemical Writings of Paracelsus, ed. A. E. Waite, 2vols. (Berkeley: Shambhala,1976).
*** Selected Writings, ed. Jolande Jacobi, trans. Norbert Guterman (Princeton, N.J.: Princeton University Press,1995.
Telesio, Bernardino: On the nature of Things according to their own Principles, în Renaissance Philosophy, vol 1, pp. 302-339.
Bibliografie secundară:
Brian Copenhaver and Charles B. Schmitt (ed.): Renaissance Philosophy, Oxford University Press, Oxford, 1992.
Debus, Allen, G.: The Chemical Philosophy: Paracelsian Science and Medicine in the Sixteenth and Seventeenth Centuries, 2 vols, Science History Publications, New York, 1977.
*** Man and Nature in the Renaissance, Cambridge University Press, Cambridge, 1978.
*** (ed.) Science, Medicine, and Society in the Renaissance, ed. Allen G. Debus, 2vols., Science History Publications, New York,1972.
French, Peter, A. and Wettstein, Howard: Renaissance and Early Modern Philosophy, Midwest Studies In Philosophy, Volume 26, 2002.
French, Roger: Medicine before Science, Cambridge University Press, New York, 2003.
Grant, Edward: Much Ado about Nothing: Theories of Space and Vacuum from the Middle Ages to the Scientific Revolution, Cambridge University Press, Cambridge 1981.
Hankins, James: The Cambridge Companion to Renaissance Philosophy, Cambridge University Press, Cambridge, 2007.
Henry, John: “Occult Qualities and the Experimental Philosophy: Active Principles in Pre-Newtonian Matter Theory,” History of Science, 24, 1986, pp. 335-381.
Luthy, Christoph: “Bruno’s Area Democriti and the Origins of Atomist Imagery,” Bruniana et Campanelliana, 1998, 4, 59-92.
MacMullin Ernan (ed.): The Concept of Matter, Notre Dame, Ind.: Univ. Notre Dame Press, 1963.
Newman, William R. and Grafton, Anthony (ed.) Secrets of Nature: Astrology and Alchemy in Early Modern Europe, MIT Press, Massachusetts, 2001.
Parkinson, G. H. R.: Routledge History of Philsophy, vol IV, Renaissance and Seventenn Century Rationalism, Routledge, London, 1993.
Pumfrey, Stephen; Rossi, Paolo; Slawinski, Maurince (eds.): Science, culture and popular belief in Renaissance Europe, Machester University Press, Manchester, 1991.
Schmitt, Charles B. (eds.): The Cambridge History of Renaissance Philosophy, Cambridge Univeristy Press, Cambridge, 1988.
Siraisi, Nancy G.: History, Medicine and the Tradition of Renaissance Learning, The University of Michigan Press, Michigan, 2007.
Vickers, Brian (ed): Occult and Scientific Mentalities in the Renaissance, Cambridge University Press, Cambridge,1984.
Yates, Frances: Giordano Bruno and the Hermetic Tradition, University of Chicago Press,chicago, 1964.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *