Curs Cosmologie Filosofică 3: Traducere filosofică

b5-dana-jalobeanu-cosmologie-filosofica-290x415Traducere filosofică și interpretare de text

Curs oferit de: Dana Jalobeanu, Mihnea Dobre

Miercuri 16-18, Amfiteatrul Titu Maiorescu

Prezentare generală:

Cosmologia filosofică e un domeniu interdisciplinar fascinant, la granița dintre istoria filosofiei și istoria științei (ca să nu mai vorbim de literatură, construcții utopice, sau teorii ale imginarului). E și un domeniu foarte vast: de la Platon (Timaios) la Kant, și de la Newton la Reichenbach, aproape fiecare filosof, indiferent de școală și orientare, a avut ceva de spus despre temele fundamentale ale cosmologiei filosofice (spațiu, timp, legile naturii, originea universului, natura materiei, omogenitatea și izotropia Universului etc.). Din păcate, o mare parte dintre textele fundamentale ale cosmologiei filosofice nu sunt accesibile în limba română.

sacredtheoryofea01burn_0008De aici, proiectul acestui curs avansat de tip seminar de cercetare care își propune să identifice, să traducă și să supună discuției texte fundamentale ale cosmologiei filosofice. Cursul se adresează studenților și masteranzilor Universității din București și va fi organizat după modelul unui graduate seminar: studenții vor lucra individual și în grupuri pe texte distribuite dinainte. Scopul cursului este să familiarizeze studenții cu temele și discuțiile importante din diferite epoci ale cosmologiei filosofice, dar și să ofere instrumente și abilități caracteristice pentru exercițiul traducerii filosofice și al interpretării filosofice.

Discuțiile de la curs/seminar vor fi organizate în așa fel încât să ofere modele de lucru pentru proiectele individuale ale studenților și ghidaj în realizarea acestora. Traducerile astfel realizate vor fi discutate și comentate, după care vor fi adunate într-un volum de tip antologie de texte filosofice. Volumul va fi publicat la Editura Universității din București, ca volumul II al seriei Cosmologie filosofică.

cunningham_atlasNivel și cerințe preliminare:. O bună cunoaștere a limbii engleze și a vocabularului filosofic, precum și cunoștințe de istoria științei sau istoria filosofiei. Cunoașterea limbii franceze sau a latinei pot reprezenta un atu în plus.

Format:

Cursul va fi consta din discuții pe text, analiză de text și elemente de traducere filosofică. La primele întâlniri vom discuta cerințele unor traduceri filosofice, lucrând pe exemple, și insistând asupra elementelor de interpretare de text și editare/adnotare tipice pentru traducerea filosofică. În întâlnirile ulterioare, studenții își vor prezenta propriile lor traduceri și comentarii filosofice, plasând textul în context și explicând termenii, întrebările filosofice și opțiunile de traducere.

Obiective:IMG_3357

  • Deprinderea unor abilități de traducere filosofică
  • Deprinderea abilităților de citire și interpretare filosofică
  • Discutarea unor texte fundamentale, încă netraduse în limba română
  • Realizarea unor traduceri filosofice profesioniste – alcătuirea unei antologii de texte destinate publicării

Evaluare:

Se va evalua capacitatea studentului de a lucra pe un text filosofic: de la traducerea primară la interpretare și analiză de text. Traducerile astfel realizate vor fi pregatite pentru publicare într-un volum colectiv (de tip antologie)

Texte propuse ca exemplu: (discuție pe texte/interpretări pe text) – lista orientativa

Primele trei-patru întâlniri vor fi construite ca discuții ale unor texte deja traduse, propuse ca exemplu, din primul volum al antologiei Cosmologie filosofică. Texte fundamentaleRenașterea și modernitatea timpurie (Editura Universității din București, 2015).  Următoarele vor fi consacrate selcționării unor texte de tradus, pentru vol. II.

Vom alege ediții adnotate și, eventual, cu comentariu pe text, pentru a oferi studenților un exemplu. Cursul/discuția pe text poate la început să aiba un caracter expemlificativ (slide-uri) însă totul va fi construit în jurul textului. Scopul discuției este să ofere studenților elementele de lucru cu textul (traducere, contextualizare, adnotare, interpretare, comentariu).

Putem lucra pe urmatoarele exemple:

Robert Recorde, Castle of knowledge (text parțial tradus în vol. I al antologiei de Cosmologie filosofică) – textul lui Recorde este un text tradițional de tipul celor din manulalele despre sferă (Sacrobosco, Tractatus de sphera).

Thomas Digges, A description of the perfect celestial orbs (vezi textele din drop-box)

Bacon, Thema coeli (Teoria cerului – text tradus în volumul I al antologiei de Cosmologie Filosofică)

Bacon, Descriptio globi intellectualis/A description of the intellectual globe (fragments), OFB VI

Bacon, De principiis atque originibus… (On the principles of Cupid and the Coelum), fragments, OFB VI

Burnet, A sacred theory of the earth (vezi textele din drop-box)

Cardano, De subtilitate, (John M. Forrester, (translated, edited), The De Subtilitate of Girolamo Cardano, 2013)

Herschel, John Frederick William. A treatise on astronomy. Vol. 55. Printed for Longman, Brown, Green & Longmans, 1851.

Huygens, Christiaan. 1757. Cosmotheoros or conjectures concerning the planetary Worlds and their inhabitants written in latin by Christianus Huygens. Glascow: Rob. (see also http://www.staff.science.uu.nl/~gent0113/huygens/huygens_ct_en_b1.htm)

Kant, Immanuel, and Stanley L. Jaki. “Universal natural history and theory of the heavens.” Edinburgh: Scottish Academic Press, 1981. 1 (1981).

de Maupertuis, Pierre-Louis Moreau. Essais de cosmologie. 1751.

Newton – correspondence with Burnet

Newton, A hypothesis of light (see Newton Project)

Strabo, Geografia, II. 5.2-5.5

Sacrobosco, Tractatus de sphera

Reichenbach, Hans. The direction of time. Vol. 65. Univ of California Press, 1991.

Wright, Thomas, An original theory or new hypothesis of the universe, 1750

 Calendar: Inscrierea se face prin email: la dana.jalobeanu@celfis.ro până in data de 26 octombrie.