Filosofia stiintei

Miercuri 8-12

Sala 6

Dr. Dana Jalobeanu

the-escher-view-martin-williams

Cursul îşi propune să ofere o privire introductivă de ansamblu asupra câtorva dintre temele principale, dezbaterilor şi întrebărilor actuale din filosofia ştiinţei. Este un curs de modul pentru anul III filozofie teoretică însă poate fi luat ca opţional de studenţii motivaţi din orice an de studiu.

Nivel: avansat (anul III)

Cursul va consta dintr-o prelegere de 1 oră, urmată de discuții (30) min, urmat de un seminar de 2 ore. Seminarul va fi organizat ca grup de lucru pe anumite texte. Studenţii sunt chemaţi să citească atent şi critic textele şi să le comenteze la seminar.

Cursul are o componentă online: pe blogul cursului, se vor discuta temele de seminar, precum și unele dintre temele de curs.

 

Reguli de funcţionare și cerințe:

Prezenţa la curs și la seminar este obligatorie. În cazul în care, din motive obiective, sunteți siliți să lipsiți sau să întârziați la o întâlnire, va rog să mă anunțați din timp. Nu puteți lipsi la mai mult de 3 întâlniri pe parcursul semestrului.

Cursul începe la 8.30 – oră la care toți studenții vor fi în sală, cu textele de seminar citite. Studenţii au obligaţia să aibă la ei, la fiecare seminar, textul zilei respective (în caz contrar, sunt consideraţi absenţi). Seminarul este o discuţie (moderată) pe text care va începe de la o serie de întrebări anunţate la începutul orei de seminar (pe un hand-out) şi în care vor fi evaluate şi apreciate punctele de vedere argumentate şi formulate „la subiect”. Sunt însă încurajate conexiunile între textul discutat şi alte teme de interes din domeniu, exemplele, şi, în general, întrebările de orice fel. Folosiţi seminarul pentru a încerca sa va lămuriţi, şi nu neapărat pentru a încerca să câştigaţi o dispută. A învăţa să discuţi în contradictoriu pe marginea unui subiect filosofic este una dintre cerinţele vieţii academice.

NB: Am cerut pentru curs si seminar sala 6 pentru ca e singura in care se poate schimba dispozitia băncilor. Vă rog să modificați aranjamentul băncilor în așa fel încât la seminar să fim dispuși într-un careu în care ne putem vedea și putem discuta normal cu toți cei prezenți.

 

Evaluare:

Evaluarea la prima sesiune de examene

Evaluarea seminarului: se face pe parcurs. Sunt notate prezenţa şi activitatea studenţilor la discuţiile de seminar şi prezentările făcute în cadrul seminarului, contribuţia studentului la blogul cursului (postări, întrebări) precum şi capacitatea studentului de a construi o lucrare pornind de la o temă dată.

Lucrare de seminar:

Lucrarea va avea 4-6 pagini şi va respecta standardele scrierii academice. Va fi originală şi va cita corect referinţele bibliografice. Lucrările trebuie tehnoredactate (font 12, la 1 rând şi jumătate, note de subsol, bibliografie, introducere şi concluzii). Subiectul lucrării trebuie discutat cu titularul de curs, cu care se va conveni individual asupra bibliografiei necesare. Folosiţi, pentru aceasta, orele de birou ale titularului de curs. Calendarul predării lucrării este după cum urmează:

 

  1. Deadline pentru discuţia cu titularul de curs asupra temei şi ipotezei de lucru a lucrării: 1 noiembrie
  2. Deadline pentru predarea unui draft al lucrării 15 decembrie
  3. Deadline pentru predarea lucrării finale 10 ianuarie

 

Fiecare zi întârziere după deadline se penalizează cu un punct din notă.

Examen final:

Colocviu de prezentare a lucrărilor. Prezentări de 15 minute (cu diapozitive) plus 15 minute de intrebări. Se punctează: prezentarea proprie, răspunsul la întrebări și întrebările și luările de poziție la adresa lucrărilor celorlalți.

 

 

Evaluarea în examenul restant  (la prima şi următoarele sesiuni de restanţe)

  1. bibliografia      adnotată a seminarului: notiţele de lectură la toate textele propuse la      seminar în acel an, cu comentarii care dovedesc citirea critică a textelor      respective (30 % din notă)
  2. lucrare de 4      pagini construită pornind de la una din temele indicate (30 %)
  3. examen      oral  în care se va prezenta      lucrarea scrisă şi se va discuta pe bibliografia adnotată (40 % din notă)

Despre plagiat:

Plagiatul se defineşte ca împrumutul oricărei idei sau pasaj provenit de la un alt autor fără citarea corespunzătoare a acestuia în note de subsol. Orice încercare de plagiat atrage după sine pierderea examenului.

 

 

Ore de consultaţii: imagesCARNMM6C

Miercuri 13-14, Joi 11-12

Puteți de asemenea folosi intervalul 8-8.30 ca interval de consultații.

 

Bibliografie orientativa:

Bibliografie introductiva:

Chalmers, A What is this thing called science? Hackett, 1976

Hacking, Representing and intervening, Cambridge University Press

 Texte pentru seminar din:

Martin Curd, J. A. Cover, Philosophy of Science: the central issues, Norton et. comp, London, 1998

Boyd, Gasper and Trout, The Philosophy of Science, Bradford Book, MIT, 1992

Donovan, Laudan, Laudan, Scrutinizing Science, 1992

Salmon, Earman, Glymour, Lennox et. all, Introduction to the philosophy of Science, Hackett, 1992

 

Teme de curs:

Miercuri 2 octombrie

Filosofia ştiinţei . Prezentarea domeniului şi a direcţiilor de studiu. Unde (şi cum) se face filosofia ştiinţei în momentul de faţă? Direcţii de cercetare, centre de cercetare, reviste importante, dezbateri în curs etc.

Ce este filosofia ştiinţei? Care sunt direcţiile şi întrebările interesante ale filosofiei ştiinţei? Filosofia ştiinţei şi filosofia ştiinţelor speciale. Foundations of science. Cine şi unde face filosofia ştiinţei.

 

Miercuri 9 octombrie

 Știința normală

Material de discuţie pentru seminar

Kuhn, Thomas (1962): The Structure of Scientific Revolutions. Chicago and London: Chicago UP (second edition 1969). Chapters 2-4

 

Bibliografie suplimentară

Prefața la ediția a II-a a Structurii revoluțiilor științifice

 

 Miercuri 16 octombrie

Falsificaționismul

 Texte pentru seminar:

Earman, Glymour (1980), “Relativity and eclipses: the British 1919 expedition and its predecessors, Historical studies in physical studies, 11 (1) 49-85

Almassi, B. Trust in expert testimony: Eddington’s 1919 Eclipse Expedition and the British response to General Relativity, Studies in History and Philosophy of Modern Physics, 40 (2009) 57-67

 

Bibliografie suplimentară:

Eddington, Weighting light, in Space, time and gravitation 1920

Waller, J. Fabulous facts and fiction in the history of scientific discovery, cap. Newton’s Eclipse.

 

Miercuri 23 octombrie

 Revoluții și transformări de paradigmă

Texte pentru seminar: Kuhn, Ch. 5-7

Bibliografie suplimentară:

Wray, K Brad. “Kuhnian Revolutions Revisited.” Synthese 158, no. 1 (2007): 61-73.

 

 

Miercuri 30 octombrie

Confirmare, coroborare, falsificare: conjecturi, ipoteze și experimente

Texte pentru seminar:

Popper, K. Science: Conjectures and Refutations, in Curd, Cover, eds. (1998), 3-11

Putnam, H. The „Coroboration” of Theories, in Boyd, Gasper, Trout, 1992, 121-139

 

Miercuri 6 noiembrie

 Observaţie, experiment, baza empirica a ştiinţei şi problema sub-determinării teoriilor

Exemplu 1: Disputa Newton-Hooke cu privire la natural luminii şi noţiunea de experiment crucial

Bibliografie: The Newton Project (resursă internet care conţine textele primare ale controversei)

Bibliografie suplimentară:

Lohne, J. “Experimentum Crucis.” Notes and Records of the Royal Society 23 (1968): 169-99.

 

Miercuri 13 noiembrie

Underdetermination

 Texte de discutat pentru seminar

Duhem, Physical Theory and Experiment, in Curd, Cover, 257-280

Quine, Two dogmas of empiricism, ibid. 281-302

Bibliografie suplimentară: Duhem, The Aim and Structure of Physical Theory, Ch. 1-4

 

Miercuri 20 noiembrie

 Underdetermination (II)

 Texte de discutat pentru seminar:

Laudan, L. Demystifying Underdetermination, 320-354

Bibliografie suplimentară

Gillies, D. The Duhem Thesis and the Quine Thesis, Curd, Cover, 302-320

 

Miercuri 27 noiembrie

 Ce rol joacă experimentele?

Texte de discutat pentru seminar:

Hacking, Ian, Philosophers of Experiment.” Paper presented at the PSA: Proceedings of the Biennial Meeting of the Philosophy of Science Association, 1988

Steinle, Friedrich. “Entering New Fields: Exploratory Uses of Experimentation.” Philosophy of Science  (1997): S65-S74.

Bibliografie suplimentara:

Steinle, Friedrich,  “Experiments in History and Philosophy of Science.” Perspectives on Science 10, no. 4 (2002): 408-32.

 

Miercuri 4 decembrie

Prediction and evidence

Texte de discutat pentru seminar

Salmon, C. W. Rational prediction, Curd and Cover 433-445

Hempel, C.G: Criteria of confirmation and acceptability, 445-460

Achinstein, P. Explanation versus Prediction: Which carries more weight?, 481-494

 

 

Miercuri 11 decembrie

Teorii şi programe de cercetare

Texte de discutat pentru seminar:

Bibliografie: Lakatos, “Falsificationism and the methodology of research programmes”, in Lakatos, The methodology of scientific reseach programmes, Philosophical papers vol. 1, edited by John Worrall, Gregory Currie, CUP, 1978 (reprinted)

 

 

Miercuri 18 decembrie

Lakatos: filosofia stiintei şi reconstrucţiile conceptuale

Texte de discutat pentru seminar:

Lakatos, I. (1978): History of science and its rational reconstructions, in I. Lakatos:

The Methodology  of Scientific Research Programmes, Philosophical Papers Vol.

I. Ed. By John Worrall and Gregory Currie, Cambridge University Press,

Cambridge, 1978, pp. 102-138

 

 

Miercuri 8 ianuarie

 Ştiinţă versus pseudo-ştiinţă: o problemă actuală. Se poate formula un „criteriu de demarcaţie”?

Texte de discutat la seminar

Kuhn, T. Logic of Discovery or Psychology of Research?, ibid.,11-20

Lakatos, I. Science and Pseudoscience, ibid, 20-27

 

Miercuri 15 ianuarie

Problema criteriului de demarcaţie (II)

Texte de discutat la seminar

Thagard, P. Why Astrology is a Pseudo-science? In Curd, Cover, 27-38

Ruse, M. Creation-Science is not Science, ibid. 38-48

Laudan, Commentary: Science at the Bar: Causes for Concern, ibid. 48-54

Ruse, M. Response to the commentary, 54-62

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *