Filosofia naturala si originile stiintei moderne

Curs opţional

Joi 12-16kepler mysterium

Amfiteatrul Mircea Florian

Dr. Dana Jalobeanu

dana.jalobeanu@celfis.ro

 

Cum (şi când) s-a născut ştiinţa modernă? În ce condiţii, sub ce auspicii şi cu ce caracteristici?

Ce factori au contribuit la transformarea filosofiei naturale în ştiinţa modernităţii timpurii? În ce relaţii s-a aflat filosofia naturală cu celelalte discipline producătoare de cunoaștere? (istoria naturală, matematicile, mecanica, teologia și metafizica).

Cursul de faţă îşi propune să familiarizeze studentul cu rezultate recente din domenii conexe: studiul modernităţii europene, studii de istoria şi filosofia ştiinţei, respectiv istoria filosofiei – ceea ce se numeşte în lumea academică „early modern thought”. O parte din curs va fi construit pe rezultate ale cercetării titularului de curs.  Cursul propune o abordare istorico-filosofică, cu accent pe problemele cu potenţial filosofic şi semnalând problemele interesante de filosofia ştiinţei care se nasc în textele studiate.

ORGANIZAREA CURSULUI

Cursul va avea o componentă tradiţională (prelegeri cu diapozitive), o componentă de seminar (lucru pe text, discuţii pe marginea unor texte primare, cu scopul de a învăţa cum se citesc, comentează şi înţeleg textele primare) şi o componentă electronică (participarea la un grup de discuţii special construit în acest scop). În general va fi vorba de 1.30 ore de curs si 2 ore de seminar (plus o pauză între cele două).

Pe acest blog, discutiile de seminar pot continua in forma electronica. De asemenea, vom folosi un fisier de tip drop-box în care vom pune materialele pentru seminar și în care studenții își vor încărca eseurile.

 

CERINȚE:

Prezența la curs și seminar este obligatorie. În cazul în care din motive de forță majoră sunteți siliți să lipsiți sau să întârziați la un curs, trebuie să anunțați dinainte. Ora de începere a cursului este 12.15. La această oră, toți studenții vor fi în sală, gata să înceapă, cu textele pentru seminar citite. Este obligatoriu să aveți la voi textele pentru seminar, intrucât seminarul se va desfășura aproape exclusiv ca seminar de text.

 

Evaluarea se va desfășura în mai multe etape :

 

A. Evaluarea pe parcursastrolabes and globes

 1. Va fi evaluată participarea studentului la seminarii şi la discuţiile de pe grupul de discuţii. Va fi evaluata capacitatea studentului de a problematiza, de a adresa întrebări și formula răspunsuri.
 2. Va fi evaluata capacitatea studentului de a construi o lucrare. Etapele construirii lucrării
 • Alegerea temei (și a bibliografiei) și discutarea ei cu titularul de curs in cadrul orelor de consultații : deadline 1 noiembrie
 •   Redactarea unui prim draft al lucrării – deadline pentru predare 15 decembrie.
 1. Un punct important în evaluare va fi respectarea deadline-urilor. Temele, eseurile, intrebările sau alte activități de evaluare pe parcurs nu vor fi luate în considerare decât daca respectă deadline-urile indicate.

 

B. Evaluarea finală:

 

 1. Vor fi supuse evaluării forma finală a lucrării şi capacitatea studentului de a susţine o prezentare orală, de a răspunde la întrebări şi de a-şi apăra punctul de vedere în cadrul unui mediu confrontaţional de tip colocviu
 • Termenul final de predare a lucrării: 10 ianuarie, ora 20. Lucrarea va fi trimisă prin email titlularului de curs și încărcată în drop-box
 • Organizarea coloviului : colocviul final va fi organizat sub forma unei mini-conferințe. Toți studenții vor citi lucrările aflate în drop-box și vor contribui la discuții
 • Prezentarea lucrărilor : max 15 minute (4 slide-uri). Discuții: 15 minute.

 

chemical laboratory

 

 

MODALITĂȚI DE LUCRU ȘI COLABORARE ȘI FEEDBACK

 

Pentru ca un curs să-și atingă obiectivele, colaborara și feed-back-ul sunt esențiale. Vă propun următoarele mecanisme de feed-back.

 • Pe blogul cursului,      puteți posta oricând, și ar fi bine să postați săptămânal întrebări și      sugestii
 • Vă ofer următoarele      intervale pentru consultații: Miercuri 8.00-8.30, Miercuri 12-14, Joi 11-12.15.      Vă aștept să discutăm temele alese pentru eseu sau orice alte probleme      întâmpinați în pregătire.
 • Dacă aveți sugestii      și propuneri de modificare a prezentului plan, vă rog să le trimiteți prin      email, pe grup, până în data de 8 octombrie, ora 20.

 

Plan de curs

 

 

MODULUL I :

CATEGORII ISTORIOGRAFICE ȘI PROBLEMA ORIGINILOR ȘTIINȚEI MODERNE

 

Joi 3 octombrie

 

Problema originilor științei moderne și definirea unor noi domenii filosofice : istoria și filosofia științei (HPS) și derivatele ei. Ce este early modern philosophy/early modern science.

 

Joi 10 octombrie

 

Istoriografia tradițională și categoria istoriografică a Revoluției Științifice

 

Texte pentru seminar:

Kant, Prefața la ediția a II-a a Criticii rațiunii pure, (traducerea lui Bagdasar), Ed. Stiintifica Bucuresti 1969, p. 19-27 (Kant, Critique of Pure Reason, translated by Werner Pluhar, Hacket, 1996, 19-20)

Hooykaas, Reijer. “The Rise of Modern Science: When and Why?”. British journal for the history of science 20 (1987): 453-73.

 

Lecturi suplimentare:

Daniel Garber, Philosophy and the Scientific Revolution, (textul unei conferințe, îl găsiți în drop-box, conține un interesant plan de curs)

John Henry, The Scientific Revolution and the Origins of Modern Science, cap. 1

 

 

Joi 17 octombrie

 

Revoluții, paradigme și mutații conceptuale : modele istoriografice alternative

 

Texte pentru seminar :

Peter Harrison, Was there a Scientific Revolution ?, European Review, 15 (2007)Ș 445-457

Dobbs, Betty Jo Teeter. “Newton as Final Cause and First Mover.” Isis 85, no. 4 (1994): 633-43.

 

Lecturi suplimentare

Andrew Cunningham and Perry Williams, De-Centring the Big Picture :  “The Origins of Modern Science” and the Modern Origins of Science, Biritish Journal for the History of Science, 26 (1993) 407-432

 

Joi 24 octombrie

Construirea unui canon în istoria timpurie a filosofiei moderne

Texte pentru seminar:

Jean le Rond d’Alembert, Preliminary Discourse to the Encyclopedia of Diderot, trans. Richard N. Schwab with the collaboration of Walter E. Rex (Chicago: University of Chicago Press, 1995), Part II. http://quod.lib.umich.edu/cgi/t/text/text-idx?c=did;cc=did;rgn=main;view=text;idno=did2222.0001.083

Lecturi suplimentare: pentru cei care doresc să citească mai mult recomand și restul Discursului Preliminar. Pentru context : Roy Porter, The Enlighenment. De asemenea, Voltaire, Scrisori filosofice, (Scrisoarea despre Descartes si Newton).

 

MODULUL II:

FILOSOFIA NATURALĂ PE HARTA DISCIPLINARĂ A MODERNITĂȚII TIMPURII

 

Joi 31 octombrie

Cursul nu se tine, titluarul de curs e plecat la o conferinta.

 

Joi 7 noiembrie

Filosofia naturala pe harta disciplinară a modernității timpurii

Texte pentru seminar:

Francis Bacon, Noua Atlantida, traducere și note de Dana Jalobeanu, Nemira 2007

Texte suplimentare: Dana Jalobeanu, Noua Atlantida: enigmele unui text neterminat (prefata la volumul Bacon, Noua Atlantida, Nemira 2007)

Dana Jalobeanu (ed), Casa lui Solomon sau fascinația utopiei, ALL 2011 (introducerea)

Account of Sir Isaac Newton’s Philosophical Discoveries, Etc. London, 1748. (fragmentele din drop-box)

 

 

Joi 14 noiembrie

 

Filosofia naturală în arborele științelor.

 

Texte pentru seminar :

Francis Bacon, Cele două cărți despre progresul cunoașterii divine și umane, Cartea I (traducere și studiu introductiv de Dana Jalobeanu), paginile 159-169, și din cartea a II-a 174-187,  Humanitas, 2012.

Descartes, Scrisoarea prefață ediția a II-a a Principiilor filosofiei

 

Lecturi suplimentare: Francis Bacon, Cele două cărți despre progresul cunoașterii divine și umane, Cartea II, paginile (traducere și studiu  introductiv de Dana Jalobeanu), Humanitas, 2012, paginile 187-252.

 

 

 

Joi 21 noiembrie

 

Relația filosofiei naturale cu alte discipline (I) : istoria naturală

 

Texte pentru seminar :

Bacon, Preface concerning the condition of sciences (prefața la Noul Organon) – vedeți textul din drop-box.

Bacon, Distribution of the work (al doilea text prefață la Noul Organon) – vedeți textul în dropbox.

 

Lecturi suplimentare:

 

Findlen, Paula. “Natural History.” In The Cambridge History of Science. Volume 3: Early Modern Science, edited by Lorraine Daston and Katherine Park, 435-69. Cambridge: Cambridge University Press, 2006.

 

 

Joi 28 noiembrie

 

Relația filosofiei naturale cu alte discipline (II) : matematica și mecanica

 

Texte pentru seminar :

Roger Cotes, Prefața la ediția a II-a a Principiilor matematice ale filosofiei naturale – folosiți ediția Newton, Isaac. “The Principia: Mathematical Principles of Natural Philosophy.” edited by Bernard I Cohen. Cambridge: Cambridge University Press, 1999.

Lecturi suplimentare :

Jalobeanu, Dana. “The Nature of Body.” In The Oxford Handbook of British Natural Philosophy in Seventeenth Century, edited by Peter Anstey, 213-50. Oxford: Oxford University Press, 2013.

 

 

Joi 6 decembrie

 

Relația filosofiei naturale cu alte discipline (III) : teologia

 

Bibliografie pentru seminar :

 

Isaac Newton, General Scholium, în Newton, Isaac, and Andrew Janiak. Philosophical Writings. Cambridge Texts in the History of Philosophy.  Cambridge, UK ;: Cambridge University Press, 2004.

 

Bibliografie suplimentară

Newton, Corespondenta cu R. Bentley in Newton, Isaac, and Andrew Janiak. Philosophical Writings. Cambridge Texts in the History of Philosophy.  Cambridge, UK ;: Cambridge University Press, 2004.

 

 

 

Joi 13 decembrie

 

Ce este filosofia naturală: teza Cunningham și dezbaterea Cunningham- Grant

 

Texte de seminar:

(Seminar va fi organizat sub forma unei dezbateri)

Andrew Cunningham, “How the Principia got its name; or taking natural philosophy seriously”, History of Science, 29, 1991, 377-392

Edward Grant, God and natural philosophy: The late Middle Ages and Isaac Newton, Early Science and Medicine, 2000: 279-298.

Andrew Cunningham, “The Identity of natural philosophy: a response to Edward Grant”, Early Science and medicine, 2000,

 

 

Joi 9 ianuarie

Filosofie naturală, early modern science sau știință modernă ? Recapitulare și concluzii.

 

Joi 16 ianuarie

Colocviu

 

 

Bibliografie suplimentara:

 

Peter Dear, Discipline and experience: The Mathematical Way in the Scientific Revolution, (Chicago: 1995)

Edward Grant, A history of natural philosophy, Cambridge University Press 2007

 

 

Instrumente bibliografice:

 

Garber, Daniel, and Michael Ayers. The Cambridge History of Seventeenth-Century Philosophy. 2 vols Cambridge ; New York: Cambridge University Press, 1998.

I.F. Cohen, The Scientific Revolution. A Historiographic inquiry, 1994.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *