Author Archives: dana

Filosofia stiintei

Miercuri 8-12

Sala 6

Dr. Dana Jalobeanu

the-escher-view-martin-williams

Cursul îşi propune să ofere o privire introductivă de ansamblu asupra câtorva dintre temele principale, dezbaterilor şi întrebărilor actuale din filosofia ştiinţei. Este un curs de modul pentru anul III filozofie teoretică însă poate fi luat ca opţional de studenţii motivaţi din orice an de studiu.

Nivel: avansat (anul III)

Cursul va consta dintr-o prelegere de 1 oră, urmată de discuții (30) min, urmat de un seminar de 2 ore. Seminarul va fi organizat ca grup de lucru pe anumite texte. Studenţii sunt chemaţi să citească atent şi critic textele şi să le comenteze la seminar.

Cursul are o componentă online: pe blogul cursului, se vor discuta temele de seminar, precum și unele dintre temele de curs.

 

Reguli de funcţionare și cerințe:

Prezenţa la curs și la seminar este obligatorie. În cazul în care, din motive obiective, sunteți siliți să lipsiți sau să întârziați la o întâlnire, va rog să mă anunțați din timp. Nu puteți lipsi la mai mult de 3 întâlniri pe parcursul semestrului.

Cursul începe la 8.30 – oră la care toți studenții vor fi în sală, cu textele de seminar citite. Studenţii au obligaţia să aibă la ei, la fiecare seminar, textul zilei respective (în caz contrar, sunt consideraţi absenţi). Seminarul este o discuţie (moderată) pe text care va începe de la o serie de întrebări anunţate la începutul orei de seminar (pe un hand-out) şi în care vor fi evaluate şi apreciate punctele de vedere argumentate şi formulate „la subiect”. Sunt însă încurajate conexiunile între textul discutat şi alte teme de interes din domeniu, exemplele, şi, în general, întrebările de orice fel. Folosiţi seminarul pentru a încerca sa va lămuriţi, şi nu neapărat pentru a încerca să câştigaţi o dispută. A învăţa să discuţi în contradictoriu pe marginea unui subiect filosofic este una dintre cerinţele vieţii academice.

NB: Am cerut pentru curs si seminar sala 6 pentru ca e singura in care se poate schimba dispozitia băncilor. Vă rog să modificați aranjamentul băncilor în așa fel încât la seminar să fim dispuși într-un careu în care ne putem vedea și putem discuta normal cu toți cei prezenți.

 

Evaluare:

Evaluarea la prima sesiune de examene

Evaluarea seminarului: se face pe parcurs. Sunt notate prezenţa şi activitatea studenţilor la discuţiile de seminar şi prezentările făcute în cadrul seminarului, contribuţia studentului la blogul cursului (postări, întrebări) precum şi capacitatea studentului de a construi o lucrare pornind de la o temă dată.

Lucrare de seminar:

Lucrarea va avea 4-6 pagini şi va respecta standardele scrierii academice. Va fi originală şi va cita corect referinţele bibliografice. Lucrările trebuie tehnoredactate (font 12, la 1 rând şi jumătate, note de subsol, bibliografie, introducere şi concluzii). Subiectul lucrării trebuie discutat cu titularul de curs, cu care se va conveni individual asupra bibliografiei necesare. Folosiţi, pentru aceasta, orele de birou ale titularului de curs. Calendarul predării lucrării este după cum urmează:

 

 1. Deadline pentru discuţia cu titularul de curs asupra temei şi ipotezei de lucru a lucrării: 1 noiembrie
 2. Deadline pentru predarea unui draft al lucrării 15 decembrie
 3. Deadline pentru predarea lucrării finale 10 ianuarie

 

Fiecare zi întârziere după deadline se penalizează cu un punct din notă.

Examen final:

Colocviu de prezentare a lucrărilor. Prezentări de 15 minute (cu diapozitive) plus 15 minute de intrebări. Se punctează: prezentarea proprie, răspunsul la întrebări și întrebările și luările de poziție la adresa lucrărilor celorlalți.

 

 

Evaluarea în examenul restant  (la prima şi următoarele sesiuni de restanţe)

 1. bibliografia      adnotată a seminarului: notiţele de lectură la toate textele propuse la      seminar în acel an, cu comentarii care dovedesc citirea critică a textelor      respective (30 % din notă)
 2. lucrare de 4      pagini construită pornind de la una din temele indicate (30 %)
 3. examen      oral  în care se va prezenta      lucrarea scrisă şi se va discuta pe bibliografia adnotată (40 % din notă)

Despre plagiat:

Plagiatul se defineşte ca împrumutul oricărei idei sau pasaj provenit de la un alt autor fără citarea corespunzătoare a acestuia în note de subsol. Orice încercare de plagiat atrage după sine pierderea examenului.

 

 

Ore de consultaţii: imagesCARNMM6C

Miercuri 13-14, Joi 11-12

Puteți de asemenea folosi intervalul 8-8.30 ca interval de consultații.

 

Bibliografie orientativa:

Bibliografie introductiva:

Chalmers, A What is this thing called science? Hackett, 1976

Hacking, Representing and intervening, Cambridge University Press

 Texte pentru seminar din:

Martin Curd, J. A. Cover, Philosophy of Science: the central issues, Norton et. comp, London, 1998

Boyd, Gasper and Trout, The Philosophy of Science, Bradford Book, MIT, 1992

Donovan, Laudan, Laudan, Scrutinizing Science, 1992

Salmon, Earman, Glymour, Lennox et. all, Introduction to the philosophy of Science, Hackett, 1992

 

Teme de curs:

Miercuri 2 octombrie

Filosofia ştiinţei . Prezentarea domeniului şi a direcţiilor de studiu. Unde (şi cum) se face filosofia ştiinţei în momentul de faţă? Direcţii de cercetare, centre de cercetare, reviste importante, dezbateri în curs etc.

Ce este filosofia ştiinţei? Care sunt direcţiile şi întrebările interesante ale filosofiei ştiinţei? Filosofia ştiinţei şi filosofia ştiinţelor speciale. Foundations of science. Cine şi unde face filosofia ştiinţei.

 

Miercuri 9 octombrie

 Știința normală

Material de discuţie pentru seminar

Kuhn, Thomas (1962): The Structure of Scientific Revolutions. Chicago and London: Chicago UP (second edition 1969). Chapters 2-4

 

Bibliografie suplimentară

Prefața la ediția a II-a a Structurii revoluțiilor științifice

 

 Miercuri 16 octombrie

Falsificaționismul

 Texte pentru seminar:

Earman, Glymour (1980), “Relativity and eclipses: the British 1919 expedition and its predecessors, Historical studies in physical studies, 11 (1) 49-85

Almassi, B. Trust in expert testimony: Eddington’s 1919 Eclipse Expedition and the British response to General Relativity, Studies in History and Philosophy of Modern Physics, 40 (2009) 57-67

 

Bibliografie suplimentară:

Eddington, Weighting light, in Space, time and gravitation 1920

Waller, J. Fabulous facts and fiction in the history of scientific discovery, cap. Newton’s Eclipse.

 

Miercuri 23 octombrie

 Revoluții și transformări de paradigmă

Texte pentru seminar: Kuhn, Ch. 5-7

Bibliografie suplimentară:

Wray, K Brad. “Kuhnian Revolutions Revisited.” Synthese 158, no. 1 (2007): 61-73.

 

 

Miercuri 30 octombrie

Confirmare, coroborare, falsificare: conjecturi, ipoteze și experimente

Texte pentru seminar:

Popper, K. Science: Conjectures and Refutations, in Curd, Cover, eds. (1998), 3-11

Putnam, H. The „Coroboration” of Theories, in Boyd, Gasper, Trout, 1992, 121-139

 

Miercuri 6 noiembrie

 Observaţie, experiment, baza empirica a ştiinţei şi problema sub-determinării teoriilor

Exemplu 1: Disputa Newton-Hooke cu privire la natural luminii şi noţiunea de experiment crucial

Bibliografie: The Newton Project (resursă internet care conţine textele primare ale controversei)

Bibliografie suplimentară:

Lohne, J. “Experimentum Crucis.” Notes and Records of the Royal Society 23 (1968): 169-99.

 

Miercuri 13 noiembrie

Underdetermination

 Texte de discutat pentru seminar

Duhem, Physical Theory and Experiment, in Curd, Cover, 257-280

Quine, Two dogmas of empiricism, ibid. 281-302

Bibliografie suplimentară: Duhem, The Aim and Structure of Physical Theory, Ch. 1-4

 

Miercuri 20 noiembrie

 Underdetermination (II)

 Texte de discutat pentru seminar:

Laudan, L. Demystifying Underdetermination, 320-354

Bibliografie suplimentară

Gillies, D. The Duhem Thesis and the Quine Thesis, Curd, Cover, 302-320

 

Miercuri 27 noiembrie

 Ce rol joacă experimentele?

Texte de discutat pentru seminar:

Hacking, Ian, Philosophers of Experiment.” Paper presented at the PSA: Proceedings of the Biennial Meeting of the Philosophy of Science Association, 1988

Steinle, Friedrich. “Entering New Fields: Exploratory Uses of Experimentation.” Philosophy of Science  (1997): S65-S74.

Bibliografie suplimentara:

Steinle, Friedrich,  “Experiments in History and Philosophy of Science.” Perspectives on Science 10, no. 4 (2002): 408-32.

 

Miercuri 4 decembrie

Prediction and evidence

Texte de discutat pentru seminar

Salmon, C. W. Rational prediction, Curd and Cover 433-445

Hempel, C.G: Criteria of confirmation and acceptability, 445-460

Achinstein, P. Explanation versus Prediction: Which carries more weight?, 481-494

 

 

Miercuri 11 decembrie

Teorii şi programe de cercetare

Texte de discutat pentru seminar:

Bibliografie: Lakatos, “Falsificationism and the methodology of research programmes”, in Lakatos, The methodology of scientific reseach programmes, Philosophical papers vol. 1, edited by John Worrall, Gregory Currie, CUP, 1978 (reprinted)

 

 

Miercuri 18 decembrie

Lakatos: filosofia stiintei şi reconstrucţiile conceptuale

Texte de discutat pentru seminar:

Lakatos, I. (1978): History of science and its rational reconstructions, in I. Lakatos:

The Methodology  of Scientific Research Programmes, Philosophical Papers Vol.

I. Ed. By John Worrall and Gregory Currie, Cambridge University Press,

Cambridge, 1978, pp. 102-138

 

 

Miercuri 8 ianuarie

 Ştiinţă versus pseudo-ştiinţă: o problemă actuală. Se poate formula un „criteriu de demarcaţie”?

Texte de discutat la seminar

Kuhn, T. Logic of Discovery or Psychology of Research?, ibid.,11-20

Lakatos, I. Science and Pseudoscience, ibid, 20-27

 

Miercuri 15 ianuarie

Problema criteriului de demarcaţie (II)

Texte de discutat la seminar

Thagard, P. Why Astrology is a Pseudo-science? In Curd, Cover, 27-38

Ruse, M. Creation-Science is not Science, ibid. 38-48

Laudan, Commentary: Science at the Bar: Causes for Concern, ibid. 48-54

Ruse, M. Response to the commentary, 54-62

 

 

 

Filosofia naturala si originile stiintei moderne

Curs opţional

Joi 12-16kepler mysterium

Amfiteatrul Mircea Florian

Dr. Dana Jalobeanu

dana.jalobeanu@celfis.ro

 

Cum (şi când) s-a născut ştiinţa modernă? În ce condiţii, sub ce auspicii şi cu ce caracteristici?

Ce factori au contribuit la transformarea filosofiei naturale în ştiinţa modernităţii timpurii? În ce relaţii s-a aflat filosofia naturală cu celelalte discipline producătoare de cunoaștere? (istoria naturală, matematicile, mecanica, teologia și metafizica).

Cursul de faţă îşi propune să familiarizeze studentul cu rezultate recente din domenii conexe: studiul modernităţii europene, studii de istoria şi filosofia ştiinţei, respectiv istoria filosofiei – ceea ce se numeşte în lumea academică „early modern thought”. O parte din curs va fi construit pe rezultate ale cercetării titularului de curs.  Cursul propune o abordare istorico-filosofică, cu accent pe problemele cu potenţial filosofic şi semnalând problemele interesante de filosofia ştiinţei care se nasc în textele studiate.

ORGANIZAREA CURSULUI

Cursul va avea o componentă tradiţională (prelegeri cu diapozitive), o componentă de seminar (lucru pe text, discuţii pe marginea unor texte primare, cu scopul de a învăţa cum se citesc, comentează şi înţeleg textele primare) şi o componentă electronică (participarea la un grup de discuţii special construit în acest scop). În general va fi vorba de 1.30 ore de curs si 2 ore de seminar (plus o pauză între cele două).

Pe acest blog, discutiile de seminar pot continua in forma electronica. De asemenea, vom folosi un fisier de tip drop-box în care vom pune materialele pentru seminar și în care studenții își vor încărca eseurile.

 

CERINȚE:

Prezența la curs și seminar este obligatorie. În cazul în care din motive de forță majoră sunteți siliți să lipsiți sau să întârziați la un curs, trebuie să anunțați dinainte. Ora de începere a cursului este 12.15. La această oră, toți studenții vor fi în sală, gata să înceapă, cu textele pentru seminar citite. Este obligatoriu să aveți la voi textele pentru seminar, intrucât seminarul se va desfășura aproape exclusiv ca seminar de text.

 

Evaluarea se va desfășura în mai multe etape :

 

A. Evaluarea pe parcursastrolabes and globes

 1. Va fi evaluată participarea studentului la seminarii şi la discuţiile de pe grupul de discuţii. Va fi evaluata capacitatea studentului de a problematiza, de a adresa întrebări și formula răspunsuri.
 2. Va fi evaluata capacitatea studentului de a construi o lucrare. Etapele construirii lucrării
 • Alegerea temei (și a bibliografiei) și discutarea ei cu titularul de curs in cadrul orelor de consultații : deadline 1 noiembrie
 •   Redactarea unui prim draft al lucrării – deadline pentru predare 15 decembrie.
 1. Un punct important în evaluare va fi respectarea deadline-urilor. Temele, eseurile, intrebările sau alte activități de evaluare pe parcurs nu vor fi luate în considerare decât daca respectă deadline-urile indicate.

 

B. Evaluarea finală:

 

 1. Vor fi supuse evaluării forma finală a lucrării şi capacitatea studentului de a susţine o prezentare orală, de a răspunde la întrebări şi de a-şi apăra punctul de vedere în cadrul unui mediu confrontaţional de tip colocviu
 • Termenul final de predare a lucrării: 10 ianuarie, ora 20. Lucrarea va fi trimisă prin email titlularului de curs și încărcată în drop-box
 • Organizarea coloviului : colocviul final va fi organizat sub forma unei mini-conferințe. Toți studenții vor citi lucrările aflate în drop-box și vor contribui la discuții
 • Prezentarea lucrărilor : max 15 minute (4 slide-uri). Discuții: 15 minute.

 

chemical laboratory

 

 

MODALITĂȚI DE LUCRU ȘI COLABORARE ȘI FEEDBACK

 

Pentru ca un curs să-și atingă obiectivele, colaborara și feed-back-ul sunt esențiale. Vă propun următoarele mecanisme de feed-back.

 • Pe blogul cursului,      puteți posta oricând, și ar fi bine să postați săptămânal întrebări și      sugestii
 • Vă ofer următoarele      intervale pentru consultații: Miercuri 8.00-8.30, Miercuri 12-14, Joi 11-12.15.      Vă aștept să discutăm temele alese pentru eseu sau orice alte probleme      întâmpinați în pregătire.
 • Dacă aveți sugestii      și propuneri de modificare a prezentului plan, vă rog să le trimiteți prin      email, pe grup, până în data de 8 octombrie, ora 20.

 

Plan de curs

 

 

MODULUL I :

CATEGORII ISTORIOGRAFICE ȘI PROBLEMA ORIGINILOR ȘTIINȚEI MODERNE

 

Joi 3 octombrie

 

Problema originilor științei moderne și definirea unor noi domenii filosofice : istoria și filosofia științei (HPS) și derivatele ei. Ce este early modern philosophy/early modern science.

 

Joi 10 octombrie

 

Istoriografia tradițională și categoria istoriografică a Revoluției Științifice

 

Texte pentru seminar:

Kant, Prefața la ediția a II-a a Criticii rațiunii pure, (traducerea lui Bagdasar), Ed. Stiintifica Bucuresti 1969, p. 19-27 (Kant, Critique of Pure Reason, translated by Werner Pluhar, Hacket, 1996, 19-20)

Hooykaas, Reijer. “The Rise of Modern Science: When and Why?”. British journal for the history of science 20 (1987): 453-73.

 

Lecturi suplimentare:

Daniel Garber, Philosophy and the Scientific Revolution, (textul unei conferințe, îl găsiți în drop-box, conține un interesant plan de curs)

John Henry, The Scientific Revolution and the Origins of Modern Science, cap. 1

 

 

Joi 17 octombrie

 

Revoluții, paradigme și mutații conceptuale : modele istoriografice alternative

 

Texte pentru seminar :

Peter Harrison, Was there a Scientific Revolution ?, European Review, 15 (2007)Ș 445-457

Dobbs, Betty Jo Teeter. “Newton as Final Cause and First Mover.” Isis 85, no. 4 (1994): 633-43.

 

Lecturi suplimentare

Andrew Cunningham and Perry Williams, De-Centring the Big Picture :  “The Origins of Modern Science” and the Modern Origins of Science, Biritish Journal for the History of Science, 26 (1993) 407-432

 

Joi 24 octombrie

Construirea unui canon în istoria timpurie a filosofiei moderne

Texte pentru seminar:

Jean le Rond d’Alembert, Preliminary Discourse to the Encyclopedia of Diderot, trans. Richard N. Schwab with the collaboration of Walter E. Rex (Chicago: University of Chicago Press, 1995), Part II. http://quod.lib.umich.edu/cgi/t/text/text-idx?c=did;cc=did;rgn=main;view=text;idno=did2222.0001.083

Lecturi suplimentare: pentru cei care doresc să citească mai mult recomand și restul Discursului Preliminar. Pentru context : Roy Porter, The Enlighenment. De asemenea, Voltaire, Scrisori filosofice, (Scrisoarea despre Descartes si Newton).

 

MODULUL II:

FILOSOFIA NATURALĂ PE HARTA DISCIPLINARĂ A MODERNITĂȚII TIMPURII

 

Joi 31 octombrie

Cursul nu se tine, titluarul de curs e plecat la o conferinta.

 

Joi 7 noiembrie

Filosofia naturala pe harta disciplinară a modernității timpurii

Texte pentru seminar:

Francis Bacon, Noua Atlantida, traducere și note de Dana Jalobeanu, Nemira 2007

Texte suplimentare: Dana Jalobeanu, Noua Atlantida: enigmele unui text neterminat (prefata la volumul Bacon, Noua Atlantida, Nemira 2007)

Dana Jalobeanu (ed), Casa lui Solomon sau fascinația utopiei, ALL 2011 (introducerea)

Account of Sir Isaac Newton’s Philosophical Discoveries, Etc. London, 1748. (fragmentele din drop-box)

 

 

Joi 14 noiembrie

 

Filosofia naturală în arborele științelor.

 

Texte pentru seminar :

Francis Bacon, Cele două cărți despre progresul cunoașterii divine și umane, Cartea I (traducere și studiu introductiv de Dana Jalobeanu), paginile 159-169, și din cartea a II-a 174-187,  Humanitas, 2012.

Descartes, Scrisoarea prefață ediția a II-a a Principiilor filosofiei

 

Lecturi suplimentare: Francis Bacon, Cele două cărți despre progresul cunoașterii divine și umane, Cartea II, paginile (traducere și studiu  introductiv de Dana Jalobeanu), Humanitas, 2012, paginile 187-252.

 

 

 

Joi 21 noiembrie

 

Relația filosofiei naturale cu alte discipline (I) : istoria naturală

 

Texte pentru seminar :

Bacon, Preface concerning the condition of sciences (prefața la Noul Organon) – vedeți textul din drop-box.

Bacon, Distribution of the work (al doilea text prefață la Noul Organon) – vedeți textul în dropbox.

 

Lecturi suplimentare:

 

Findlen, Paula. “Natural History.” In The Cambridge History of Science. Volume 3: Early Modern Science, edited by Lorraine Daston and Katherine Park, 435-69. Cambridge: Cambridge University Press, 2006.

 

 

Joi 28 noiembrie

 

Relația filosofiei naturale cu alte discipline (II) : matematica și mecanica

 

Texte pentru seminar :

Roger Cotes, Prefața la ediția a II-a a Principiilor matematice ale filosofiei naturale – folosiți ediția Newton, Isaac. “The Principia: Mathematical Principles of Natural Philosophy.” edited by Bernard I Cohen. Cambridge: Cambridge University Press, 1999.

Lecturi suplimentare :

Jalobeanu, Dana. “The Nature of Body.” In The Oxford Handbook of British Natural Philosophy in Seventeenth Century, edited by Peter Anstey, 213-50. Oxford: Oxford University Press, 2013.

 

 

Joi 6 decembrie

 

Relația filosofiei naturale cu alte discipline (III) : teologia

 

Bibliografie pentru seminar :

 

Isaac Newton, General Scholium, în Newton, Isaac, and Andrew Janiak. Philosophical Writings. Cambridge Texts in the History of Philosophy.  Cambridge, UK ;: Cambridge University Press, 2004.

 

Bibliografie suplimentară

Newton, Corespondenta cu R. Bentley in Newton, Isaac, and Andrew Janiak. Philosophical Writings. Cambridge Texts in the History of Philosophy.  Cambridge, UK ;: Cambridge University Press, 2004.

 

 

 

Joi 13 decembrie

 

Ce este filosofia naturală: teza Cunningham și dezbaterea Cunningham- Grant

 

Texte de seminar:

(Seminar va fi organizat sub forma unei dezbateri)

Andrew Cunningham, “How the Principia got its name; or taking natural philosophy seriously”, History of Science, 29, 1991, 377-392

Edward Grant, God and natural philosophy: The late Middle Ages and Isaac Newton, Early Science and Medicine, 2000: 279-298.

Andrew Cunningham, “The Identity of natural philosophy: a response to Edward Grant”, Early Science and medicine, 2000,

 

 

Joi 9 ianuarie

Filosofie naturală, early modern science sau știință modernă ? Recapitulare și concluzii.

 

Joi 16 ianuarie

Colocviu

 

 

Bibliografie suplimentara:

 

Peter Dear, Discipline and experience: The Mathematical Way in the Scientific Revolution, (Chicago: 1995)

Edward Grant, A history of natural philosophy, Cambridge University Press 2007

 

 

Instrumente bibliografice:

 

Garber, Daniel, and Michael Ayers. The Cambridge History of Seventeenth-Century Philosophy. 2 vols Cambridge ; New York: Cambridge University Press, 1998.

I.F. Cohen, The Scientific Revolution. A Historiographic inquiry, 1994.

 

Pentru seminarul din 8 ianuarie

La cursul si seminarul din 8 ianuarie vom continua discutia noastra despre explicatia stiintifica. Va rog sa cititi urmatoarele texte din lista noastra, si anume:

Carnap, The value of laws: explanation and prediction, Curd and Cover, 678-685

Hempel, Two basic types of scientific explanation, ibid. 685-695

Ne-a ramas de anul trecut textul lui Putnam (Putnam, H. The „Coroboration” of Theories, in Boyd, Gasper, Trout, 1992, 121-139) pentru care Adriana se oferea sa faca o scurta prezentare. As propune sa-i rezervam si acestuia 30 de minute in seminarul nostru.

Astept aici comentariile si intrebarile voastre (pana marti la ora 11).

 

Pentru seminarul din 11 si 12 decembrie

ATENTIE: VOM FACE SEMINAR DE FILOSOFIE NATURALA ATAT IN 11 CAT SI IN 12 DECEMBRIE

Tema: istoria naturala baconiana si aparitia stiintei moderne in Early Royal Society

Pentru 11 decembrie: Francis Bacon, Parasceve (Preparatives for a natural history…. textul care incheie volumul Instauratio Magana si urmeaza dupa Noul Organon in editia pe care o aveti in drop-box. Fisierul se numeste: Novum Organum & Parasceve).

Pentru 12 decembrie:  Am facut in drop-box, folderul cursului, un folder special care se numeste Royal Society. Gasiti in el carta Royal Society si primul numar din Philosophical transactions, un volum de Robert Boyle (recenzat in acest numar din Philosophical transactions, adica Natural and experimental  History of Cold) respectiv un text de Robert Hooke care isi propune sa infatiseze ‘starea generala a filosofiei naturale’ la 1670. Pentru amuzament si ‘further reading’ v-am pus relatarea unui voiaj in Anglia la 1665, scris de un remarcabil scriitor (istoric si discipol al lui Gassedi), Samuel Sorbiere. Contine si o descriere simpatica a Societatii Regale si membrilor ei.

Pentru miercuri va rog sa treceti prin urmatoarele:

1. carta societatii regale

2. prefata la Philosophical transacations si recenzia la Boyle, history of cold

3. prefata la tratatul lui Boyle.

Pentru ultima saptamana de scoala, vom citi si restul, tot asa, pe bucati, iar cursurile de pana la vacanta vor fi dedicate ‘filosofiei experimentale’ a Royal Society.

Pentru seminarul din 11 decembrie

ANUNT: IN 11 DECEMBRIE VOM INCEPE LA ORA 10 SI VOM FACE CURS SI SEMINAR DE FILOSOFIA STIINTEI SI UN SEMINAR DE FILOSOFIE NATURALA.

Pentru seminarul de filosofia stiintei va rog sa cititi

Salmon, C. W. Rational prediction, Curd and Cover 433-445

Achinstein, P. Explanation versus Prediction: Which carries more weight?, 481-494

 

Textele se gasesc in drop-box.

Miercuri 5 decembrie

Cursul de miercuri 5 decembrie si seminarul aferent se inlocuiesc cu doua evenimente importante:

Miercuri, 5 decembrie, ora 18, Richard Serjeantson (Cambridge), Descartes before dualism: a new manuscript

Joi 6 decembrie, 9.30-18.00 seminarul Experientia literata between practices and forms of writing (participanti: Cesare Pastorino (University of Sussex), Richard Serjeantson (University of Cambridge), Cathay Liu (University of Yale), Daniel Andersson (University of Oxford), James LAncaster (Warburg Institute, London), Sorana Corneanu (University of Bucharest), Oana Matei (UVVG Arad), Iovan Drehe (Babes Bolyai University, Cluj), Sebastian Mateiescu (University of Bucharest), Mihnea Dobre (University of Bucharest), Laura Georgescu (University of Ghent), Dana Jalobeanu (University of BUcharest), Claudia Dumitru (University of Bucharest)

Vineri 7 decembrie 9.30- 17.00 workshop (continuare)

Programul worskhopului se gaseste pe pagina facultatii.

Atat conferinta de miercuri cat si workshopul de joi si vineri se ocupa de subiectul cursului nostru – asa ca aveti prilejul sa vedeti specialisti din toata lumea vorbind despre Bacon, Descartes, Gilbert, stiinta Societatii Regale etc. Puteti posta aici intrebari si comentarii atat inainte cat si dupa workshop.

V-ar fi de folos, pentru a putea urmari discutiile, sa treceti din nou pe notitele voastre de anul trecut la regulile carteziene.

Pentru 4 decembrie (si anunt)

Pentru 4 decembrie va rog sa cititi

Lakatos, “Falsificationism and the methodology of research programmes”, in Lakatos, The methodology of scientific reseachprogrammesPhilosophical papers vol. 1, edited by John Worrall, Gregory Currie, CUP, 1978 (reprinted)

Gasiti textul in drop-box (intreg volumul). Atentie, e un format rar.

 

De asemenea va amintesc ca nu facem cursul si seminarul de filosofie naturala miercuri, ci, IN LOCUL lor, fac prezenta la conferinta si la seminarul pe care le organizez miercuri, joi si vineri. Miercuri la 18 la seminarul departamentului va vorbi Richard Serjeantson (Cambridge), iar joi si vineri vor fi prelegeri de la 9 la 18. Gasiti programul evenimentelor pe pagina de internet. Prezenta voastra la aceste evenimente conteaza ca activitate de curs la cursul/seminarul de early modern philosphy si se puncteaza ca atare. Voi creea un loc unde sa puteti posta intrebari etc. pe pagina cursului de filosofie naturala.

Cursul si seminarul din 21 noiembrie

Cursul și seminarul din 21 noiembrie vom face un reading-group pe text (citind si explicand împreună, și încercând să înțelegem care este sensul textului) următoarele fragmente baconiene:

Francis Bacon,  Noua Atlantida, traducere si introducere de Dana Jalobeanu, editura Nemira 2007

Varianta engleza o găsiți în Francis Bacon, Works (editata de Spedding et. all) vol. II. Vă rog să citiți cu atenție următoarele:

 • studiul meu introductiv
 • episodul creștinării Bensalemului
 • descrierea Casei lui Solomon (scopuri, structură, funcționare)

Pentru cei interesați de contextul apariției acestei lucrări am pus în drop-box un articol interesant, relativ recent, scris de Colclough. Astept aici comentariile si intrebarile voastre (deadline marti seara, ora 22).

Pentru seminarul din 20 noiembrie

Pentru seminarul din 20 noiembrie aveti de citit

Larry Laudan, Demistifying Underdetermination, din Curd & Cover.

Suplimnetar: Glilies, The Duhem thesis and the Quine thesis, din Curd and Cover.

Astept aici intrebarile voastre sub forma de comment. Nu uitati de deadline cei care inca nu mi-au dat subiect de lucrare. Incepand de marti incep sa curga penalizarile pentru intarziere.

Miercuri 14 noiembrie

De citit: Francis Bacon, The Advancement of learning, Cartea a II-a, 76-93 (din volumul OFB IV). Pentru cei care au probleme cu limba engleza de la 1605 sau cu ortografierea ciudata, recomand de data asta volumul III din editia de sec. 19 editata de Spedding (unde fragmentul indicat incepe la pag 346). Le-am pus pe amandoua in drop-box. V-am pus si o varianta in romana: traducerea realizata de mine împreună cu Grigore Vida (un fragment din Cele două cărți despre progresul și excelența cunoașterii divine și umane, primul volum al seriei Bacon ce va apărea anul viitor la editura Humanitas).

Subiecte și întrebări de urmărit:

Care este locul filosofiei naturale printre celelalte științe?

Ce raport există între filosofie naturală și filosofie? Dar între filosofie naturală și metafizică?