Category Archives: De la filosofia naturală la fizica newtoniană

Curs de master, istoria și filosofia științei

De la filosofia naturală la fizica newtoniană

Joi 16-20BLoutside

Amfiteatrul Titu Maiorescu, Facultatea de Filosofie

Dana Jalobeanu

Prezentare generală

Cursul îşi propune să ofere studenţilor o introducere într-un domeniu important al istoriei şi filosofiei ştiinţei, domeniul modernităţii timpurii (ceea ce se numește în literatura de specialitate “early modern philosophy,” „early modern science”). Tematica cursului oferă o privire de ansamblu asupra filosofiei naturale şi a contextului în care se naşte ştiinţa modernă. Vor fi discutate în special teme şi autori al căror loc în istoria ştiinţei sau istoria filosofiei este bine stabilit, însă vom insista asupra conexiunilor mai puţin cunoscute între autori sau probleme tratate de obicei în cadrul unor discipline diferite. Studenţii vor învăţa în acest fel cât de importantă este, pentru acest domeniu, renunţarea la diviziunile disciplinare ale prezentului, importanţa studierii textului primar, importanţa stabilirii mediului ideatic şi instituţional în care se constituie şi se articulează ştiinţa modernă.

Cursul va avea o componentă tradiţională (prelegeri cu diapozitive), o componentă de seminar (lucru pe text, discuţii pe marginea unor texte primare, cu scopul de a învăţa cum se citesc, comentează şi înţeleg textele primare) şi o componentă electronică (participarea la un grup de discuţii special construit în acest scop). Pentru comunicare și difuzarea textelor de seminar vom folosi un sistem de tip drop-box.

 Obiectivele cursului:

 •  Familiarizarea cu unele dintre temele importante ale domeniului istoriei şi filosofiei ştiinţei (teme importante atât pentru istoria ştiinţei cât şi pentru filosofia ştiinţei şi constitutive pentru încercarea de a pune aceste două domenii împreună)
 • Înţelegerea caracterului interdisciplinar pe care-l are studiul modernităţii timpurii şi a valorii „transgresării disciplinelor” în favoarea accesării contextuale a textului primar
 • Deprinderea abilităţilor de citire a textelor în original
 • Însuşirea câtorva dintre metodele şi abilităţile de cercetare necesare cercetătorului acestui domeniu (early modern thought)

 Abilităţi:

 • La sfârşitul acestui curs, studenţii vor fi capabili să traseze o schiţă a hărţii intelectuale pe care se naşte ştiinţa modernă (a conexiunilor, ideilor şi întrebărilor care au stat la baza programului de cercetare newtonian)
 • Studenţii vor dobândi cunoştinţele necesare şi îşi vor însuşi tehnica redactării unui proiect de cercetare propriu pe o temă dată (identificarea bibliografiei relevante, citirea şi discutarea critică a surselor primare sau secundare, identificarea resurselor necesare rezolvării unor probleme privitoare la înţelegerea textului primar, construirea unei ipoteze de cercetare, modalităţile de testare a unei ipoteze de cercetare, redactarea unui proiect de cercetare, redactarea unui raport de cercetare, redactarea unui rezumat şi a unui proiect de lucrare ştiinţifică)
 • Studenţii vor învăţa să identifice şi să ia legătura cu specialişti într-un anumit domeniu, să iniţieze o corespondenţă ştiinţifică pe o temă dată şi să găsească căi de a intra în comunitatea ştiinţifică (aplicaţii, alcătuirea de rezumate pentru participarea la conferinţe, participarea la grupuri de discuţii profesionale etc.)

 Evaluare și cerințe :

Prezența la curs și seminar este obligatorie. Dacă din motive de forță majoră nu puteți ajunge la un curs sau seminar, am să vă rog să mă anunțați din timp.

Evaluarea la cursul De la filosofia naturală la fizica newtoniană va avea două componente:

A. Evaluarea pe parcurs

 1. Va fi evaluată participarea studentului la seminarii şi la discuţiile de pe grupul de discuţii
 2. Va fi evaluata capacitatea studentului de a construi un proiect de cercetare pornind de la o tema data şi conform explicaţiilor oferite de titularul de curs (vezi documentul privitor la evaluare din drop-box)

B. Evaluarea finală:

 1. Va fi evaluată capacitatea studentului de a lucra pe proiectul de cercetare astfel întocmit pentru a scrie o lucrare ştiinţifică care să poată fi prezentată în cadrul unui workshop-colocviu.
 2. Vor fi supuse evaluării forma finală a lucrării şi capacitatea studentului de a susţine o prezentare orală, de a răspunde la întrebări şi de a-şi apăra punctul de vedere în cadrul unui mediu confrontaţional de tip conferinţă.

Sistemul de notare: Studentul va primi câte o notă la fiecare din capitolele de mai sus. Între aceste note se va face media ponderată (conform documentului explicativ postat pe grupul de discuţii). Orice întârziere faţă de deadline-ul anunţat se depunctează cu un punct pe zi din nota la categoria respectivă.

 Plan de curs

Joi 3 octombrie

Problema originilor științei moderne și definirea unor noi domenii filosofice : istoria și filosofia științei (HPS) și derivatele ei. Ce este early modern philosophy/early modern science.

MODULUL 1: CONSIDERAȚII ISTORIOGRAFICE

Joi 10 octombrie

Revoluții, paradigme și mutații conceptuale : modele istoriografice alternative

Texte pentru seminar:

Hooykaas, Reijer. “The Rise of Modern Science: When and Why?”. British journal for the history of science 20 (1987): 453-73.

Dobbs, Betty Jo Teeter. “Newton as Final Cause and First Mover.” Isis 85, no. 4 (1994): 633-43.

Lecturi suplimentare

Andrew Cunningham and Perry Williams, De-Centring the Big Picture :  “The Origins of Modern Science” and the Modern Origins of Science, Biritish Journal for the History of Science, 26 (1993) 407-432

 

Joi 17 octombrie

Filosofie naturală și early modern science: noi categorii istoriografice și dezvoltări recente

 Texte pentru seminar:

Smith, Pamela H. “Science on the Move: Recent Trends in the History of Early Modern Science.” Renaissance quarterly 62, no. 2 (2009): 345.

Dear, Peter, Historiography of not-so-recent science, History of Science 50 (2012) 197-211.

Lecturi suplimentare:

Gaukroger, Stephen. “The Autonomy of Natural Philosophy.” In The Science of Nature in the Seventeenth Century, edited by Peter Anstey and John Schuster, 131-63. Dordrecht: Springer, 2005.

 

MODULUL 2: FILOSOFIA NATURALĂ ÎNTRE DISCIPLINELE MODERNITĂȚII TIMPURII

 Joi 24 octombrie

Construirea unui canon în istoria timpurie a filosofiei moderne

Texte pentru seminar:

Jean le Rond d’Alembert, Preliminary Discourse to the Encyclopedia of Diderot, trans. Richard N. Schwab with the collaboration of Walter E. Rex (Chicago: University of Chicago Press, 1995), Part I and II. http://quod.lib.umich.edu/cgi/t/text/text-idx?c=did;cc=did;rgn=main;view=text;idno=did2222.0001.083

Lecturi suplimentare:

Pentru cei care doresc să citească mai mult recomand și restul Discursului Preliminar. Pentru context : Roy Porter, The Enlighenment, 1995.

 

Joi 31 octombrie

Tipuri de filosofie naturală : speculativă și experimentală

Maclaurin, Colin. An Account of Sir Isaac Newton’s Philosophical Discoveries, Etc. London, 1748. (fragmentele din drop-box)

Voltaire, Letters concerning the English Nation, 1734, Letter on Descartes and Newton

Lecturi suplimentare: Voltaire, scrisoarea despre Francis Bacon

Anstey, Peter. “Experimental Versus Speculative Natural Philosophy.” In The Science of Nature in the Seventeenth-Century:Patterns of Change in Early Modern Natural Philosophy, edited by Peter Anstey and John A. Schuster. Studies in History and Philosophy of Science, 215-42. Dordrecht: Brill, 2005.

Joi 7 noiembrie

Filosofia naturală în arborele științelor.

 Texte pentru seminar :

Francis Bacon, Cele două cărți despre progresul cunoașterii divine și umane, Cartea I (traducere și studiu introductiv de Dana Jalobeanu), paginile 159-169, și din cartea a II-a 174-187,  Humanitas, 2012. (Pentru cei care doresc să citească în original, pot să le pun la dispoziție ediția standard, The Oxford Francis Bacon, scrisă în engleza de secol XVII)

Descartes, Scrisoarea prefață ediția a II-a a Principiilor filosofiei (ediția standard este Descartes, René, Œuvres De Descartes, edited by Charles Ernest Adam, Paul Tannery and Louis Charles d’Albert Luynes. Paris,: L. Cerf, 1897.

Lecturi suplimentare: Francis Bacon, Cele două cărți despre progresul cunoașterii divine și umane, Cartea II, paginile (traducere și studiu  introductiv de Dana Jalobeanu), Humanitas, 2012, paginile 187-252.

Joi 14 noiembrie

Istorie naturală, cartografie, cosmografie : măsurarea naturii și noua filosofie

 Texte pentru seminar :

Acosta, Jose de. Natural and Moral History of the Indies [in Translated from the Spanish.]. Translated by Edward Grimston. Cambridge Library Collection. edited by Clemens R Markham2 vols Cambridge: Cambridge University Press, 2009. Pg. 4-19, 24-35, 84-91

Bibliografie suplimentară:

Jalobeanu, Dana. “Francis Bacon’s Natural History and the Senecan Natural Histories of Early Modern Europe.” Early Science and Medicine 17 (2012): 197-229.

Barrera-Osorio, Antonio. Experiencing Nature : The Spanish American Empire and the Early Scientific Revolution. 1st ed. ed.  Austin, TX: University of Texas Press, 2006.

Findlen, Paula. “Natural History.” In The Cambridge History of Science. Volume 3: Early Modern Science, edited by Lorraine Daston and Katherine Park, 435-69. Cambridge: Cambridge University Press, 2006.

Joi 21 noiembrie

O istorie naturală a cerurilor : matematică, astronomie, astrologie

Texte pentru seminar :

Francis Bacon, Descriptio globi intellectualis – fragmente (traducerea în engleză în Oxford Francis Bacon vol VI, vezi textul în drop-box). Se poate folosi si editia Speding, Elis, Heath, accesibilă in archive.org. Găsiți textul în vol. V.

Francis Bacon, fragmentul despre astronomie din De Augmenis Scientiarum (traducerea în volumul IV al editiei Speding, Elis, Heath) – vezi textul din drop-box.

Bibliografie suplimentară:

Westman, Robert. “The Astronomer’s Role in the 16th Century: A Preliminary Study.” History of Science 18 (1980): 105-47.

Jalobeanu, Dana,  “A Natural History of the Heavens: Francis Bacon’s Anti-Copernicanism.” In Copernicus and His International Reception, edited by Thomas Rahn, Neuber, Wolfgang. Leiden: Brill, 2014 (forthcoming).

 

Joi 28 noiembrie

Programe diferite de matematizare a naturii : astronomie, astrologie, mecanică

Texte pentru seminar

Roger Cotes, Preface to the second edition of Newton, Principia

Hattab, Helen. “From Mechanics to Mechanism.” In The Science of Nature in the Seventeenth Century, 99-129: Springer, 2005.

Bibliografie suplimentară : John Dee, Prefața la Elementele lui Euclid (prima traducere în limba engleză, realizata de Bilingsley – am să pun textul în drop-box).

Goulding, Robert. Defending Hypatia : Ramus, Savile and the Renaissance Rediscovery of Mathematical History.  Dordrecht: Springer, 2010.

Joi 6 decembrie

Observație, experiment, ipoteze : construcția metodologică a filosofiei experimentale

Propuneri de texte pentru seminar :

Newton, Regulile de filosofare

Newton, First letter on Light

(sau selecțiuni din cartea a III-a a Principia)

Bibliografie suplimentară :

Cohen, Bernard I. “Hypotheses in Newton’s Philosophy.” Physis 8 (1966): 163-84.

Cohen, I. Bernard. The Newtonian Revolution : With Illustrations of the Transformation of Scientific Ideas.  Cambridge Eng. ; New York: Cambridge University Press, 1980.

Ducheyne, Steffen. The Main Business of Natural Philosophy : Isaac Newton’s Natural-Philosophical Methodology. Archimedes. 1st ed.  New York: Springer, 2011.

Joi 13 decembrie

Metoda newtoniană în filosofia naturală

Propuneri de texte pentru seminar: Newton, Principia (selecțiuni)

Bibliografie suplimentară :

Joi 9 ianuarie

Filosofie naturală și teologie

Bibliografie pentru seminar :

Isaac Newton, General Scholium, în Newton, Isaac, and Andrew Janiak. Philosophical Writings. Cambridge Texts in the History of Philosophy.  Cambridge, UK ;: Cambridge University Press, 2004.

Bibliografie suplimentară

Newton, Corespondenta cu R. Bentley in Newton, Isaac, and Andrew Janiak. Philosophical Writings. Cambridge Texts in the History of Philosophy.  Cambridge, UK ;: Cambridge University Press, 2004.

 Joi 16 ianuarie

Filosofie naturală, early modern science sau știință modernă ? Recapitulare și concluzii.

 

 

Bibliografie suplimentara:

Peter Dear, Discipline and experience: The Mathematical Way in the Scientific Revolution, (Chicago: 1995)

Edward Grant, A history of natural philosophy, Cambridge University Press 2007

Cohen, Bernard I. “Hypotheses in Newton’s Philosophy.” Physis 8 (1966): 163-84.

Cohen, I. Bernard. The Newtonian Revolution : With Illustrations of the Transformation of Scientific Ideas.  Cambridge Eng. ; New York: Cambridge University Press, 1980.

Ducheyne, Steffen. The Main Business of Natural Philosophy : Isaac Newton’s Natural-Philosophical Methodology. Archimedes. 1st ed.  New York: Springer, 2011.

Instrumente bibliografice:

Garber, Daniel, and Michael Ayers. The Cambridge History of Seventeenth-Century Philosophy. 2 vols Cambridge ; New York: Cambridge University Press, 1998.

I.F. Cohen, The Scientific Revolution. A Historiographic inquiry, 1994.

Fisa cursului

Cursul îşi propune să ofere studenţilor o introducere într-un domeniu important al istoriei şi filosofiei ştiinţei, domeniul modernităţii timpurii (early modern philosophy, early modern science). Tematica cursului oferă o privire de ansamblu asupra filosofiei naturale şi a contextului în care se naşte ştiinţa modernă. Vor fi discutate în special teme şi autori al căror loc în istoria ştiinţei sau istoria filosofiei este bine stabilit, însă vom insista asupra conexiunilor mai puţin cunoscute între autori sau probleme tratate de obicei în cadrul unor discipline diferite. Vom discuta, de exemplu, teoriile despre natura şi constituţia corpurilor materiale sau disputele cu privire la natura luminii şi existenţa vidului, aşa cum apar ele la fondatorii modernităţii: Descartes, Pascal, Hobbes, Boyle, More sau Newton (autori studiaţi îndeobşte de discipline diferite, cum ar fi istoria filosofiei, istoria gândirii politice, istoria ideilor sau istoria religiilor, istoria fizicii sau a matematicii). Studenţii vor învăţa în acest fel cât de importantă este, pentru acest domeniu, renunţarea la diviziunile disciplinare ale prezentului, importanţa studierii textului primar, importanţa stabilirii mediului ideatic şi instituţional în care se constituie şi se articulează ştiinţa modernă.

Continue reading

De la filosofia naturală la fizica newtoniană

Cursul îşi propune să ofere studenţilor o introducere într-un domeniu important al istoriei şi filosofiei ştiinţei, domeniul modernităţii timpurii (early modern philosophy, early modern science). Tematica cursului oferă o privire de ansamblu asupra filosofiei naturale şi a contextului în care se naşte ştiinţa modernă.

În fiecare an, aleg o temă centrală pentru acest curs. Iată câteva dintre temele discutate în ultimii ani: