Confirmare locuri admisi

Candidaţii declaraţi admişi în sesiunea iulie 2013 la programele de licenţă şi master organizate de Facultatea de Filosofie îşi pot confirma locurile la buget şi taxă prin depunerea documentelor necesare în zilele de 27 -29 august 2013


Comentarii


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *