CURS DE VARĂ Ştiinţă, religie şi filosofie (ediţia a III-a)

UPDATE  Programul final al Cursului de vara (.docx)

UPDATE  Situaţia ocupării locurilor la data de 12 august 2013(.docx)

CURS DE VARĂ

Ştiinţă, religie şi filosofie (ediţia a III-a)

Bucureşti

2-6 septembrie 2013

 

E  T  I  C A

ÎN

ŞTIINŢĂ, RELIGIE ŞI POLITICĂ

 

Un dialog între oameni de ştiinţă, teologi şi filosofi despre importanţa eticii pentru pentru știință și tehnologie, relaţia dintre religie şi morală, relevanţa eticii în politică. O oportunitate unică de informare şi formare în chestiuni care au declanşat o intensă dezbatere în societăţile europene fondate pe valori etice și drepturi fundamentale –demnitatea umană, libertatea, democrația, pluralismul, solidaritatea, integritatea, toleranţa, nediscriminarea.

 

Directorul cursului:                                     

Lector dr. Marin Bălan

mail: mb.filosofie@gmail.com

 

Persoană de contact:

Lector dr. Marin Bălan

mail: mb.filosofie@gmail.com

Lista vorbitorilor (în ordine alfabetică)

Marin BĂLAN (Facultatea de Filosofie, Universitatea din București)

Cât de nouă este „etica virtuţilor”?

Ion CEAPRAZ (Şcoala doctorală Filosofie, Universitatea de Vest din Timişoara)

Controverse actuale privind caracterul obiectiv al eticii

Cristian CICAN (Institutul de Filosofie „Alexandru Dragomir”, București)

Etica in fenomenologie

Mircea FLONTA (Facultatea de Filosofie, Universitatea din București)

Poziţii şi puncte de vedere cu privire la relaţia dintre morală şi religie

Cristian IFTODE (Facultatea de Filosofie, Universitatea din București)

Capcanele autenticităţii şi rădăcinile creştine ale ideii de „sine autentic”.

Augustin IOAN (Universitatea de Arhitectură şi Urbanism „Ion Mincu”, Bucureşti)

Sloganul „Less Aesthetics – More Ethics” revizitat

Adrian LEMENI (Facultatea de Teologie Ortodoxă, Universitatea din Bucureşti)

Asumarea tainei şi demnităţii persoanei în contextul sistemului tehnologizat actual

Sebastian MATEESCU (Facultatea de Filosofie, Universitatea din București)

Decizia morală în religie vs. decizia morală la Aristotel

Adrian-Sorin MIHALACHE (Facultatea de Teologie Ortodoxă, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi)

Ştiinţa interiorităţii şi cuantificarea eului. Teologia ortodoxă şi neuroştiinţele despre  viaţa lăuntrică şi dominaţia recentă a tehnologiilor

Adrian MIROIU (Facultatea de Științe Politice, Școala Națională de Studii Politice și Administrative, București)

Etica în spaţiul public

Costea MUNTEANU (Facultatea de Relaţii Economice Internaţionale, Academina de Studii Economice București)

Etica şi capitalismul. O interpretare interdisciplinară

Valentin MUREŞAN (Facultatea de Filosofie, Universitatea din București)

Un program ştiinţific ambiţios: naşterea eticii

Constantin STOENESCU (Facultatea de Filosofie, Universitatea din București)

Valori etice împărtăşite de comunitatea ştiinţifică

Gheorghe ŞTEFAN (Facultatea de Electronică, Telecomunicaţii şi Tehnologia Informaţiei, Universitatea Politehnică din Bucureşti)

Ethos-Pathos-Logos, o triadă greu de asumat

Ion TĂNĂSESCU (Institutul de Filosofie şi Psihologie „C.Rădulescu-Motru”, Academia Română)

Intenţionalitate şi etică la Brentano

Stefan TRĂUŞAN MATU (Facultatea de Automatică şi Calculatoare, Universitatea Politehnică din Bucureşti)

Etica, o perspectivă dialogistică în inteligența artificială și religie

Ion VEZEANU (Facultatea de Filosofie, Universitatea Grenoble 2)

Etica cercetării ştiinţifice

 

Cine, cum şi când se poate înscrie la acest Curs de vară?

Înscrierile se fac on-line, completând Formularul de înscriere corespunzător şi trimiţându-l la adresa: mb.filosofie@gmail.com

Nu se percepe taxă de participare.

La acest Curs se pot înscrie:

1)      studenţi (studii de licenţă, master şi doctorat), de la orice universitate din ţară şi din afara ţării.

■ număr de locuri: 50

■ perioada de înscriere: de la 20 iunie la 15 iulie a.c.

■ vor completa Formularul de înscriere S

2)      absolvenţi de colegiu sau liceu admişi în învăţământul superior în iulie 2013.

■ număr de locuri: 25

■ perioada de înscriere: de la 1 august la 15 august a.c.

■ vor completa Formularul de înscriere A

3)      elevi de la orice colegiu sau liceu; indiferent dacă vor avea sau nu 18 ani împliniţi până la data de 2 septembrie a.c.

■ număr de locuri: 35

■ perioada de înscriere: de la 20 iunie la 15 iulie a.c.

■ vor completa Formularul de înscriere E

4) cadre didactice care îşi desfăşoară activitatea în colegiile/liceele de unde provin elevii înscrişi

■ număr de locuri: 20

■ perioada de înscriere: de la 20 iunie la 15 iulie a.c.

■ vor completa Formularul de înscriere C

 

Fiecare solicitant va primi un răspuns de acceptare sau de respingere. Răspunsul de acceptare va veni ca urmare a faptului că se constată indeplinirea condiţiilor de participare şi întrucât există locuri disponibile. Răspunsul de respingere se va da, evident, în cazul în care toate locurile sunt ocupate, dar şi dacă persoana care solicită înscrierea nu satisface unele din condiţiile de participare.

Ocuparea locurilor se va face în ordinea primirii solicitărilor de înscriere. La începutul fiecărei săptămâni, vor fi făcute cunoscute pe site numărul de locuri ocupate şi, corespunzător, numărul de locuri rămase.

Locurile rămase neocupate până la data limită de înscriere pentru fiecare categorie de participanţi vor fi redistribuite.

 

Ce trebuie să ştiu, dacă sunt cadru didactic în învăţământul pre-universitar?

Cadrele didactice se pot înscrie în următoarele condiţii:

– dacă unitatea şcolară unde îşi desfăşoară activitatea înscrie la Cursul de vară cel puţin o elevă sau un elev;

– dacă îşi asumă răspunderea pentru comportamentul elevilor care nu vor împlini 18 ani până la 2 septembrie a.c., pe perioada desfăşurării Cursului de vară;

– dacă, în plus, fiind din provincie, se va caza cu elevii la acelaşi cămin şi va asigura supravegherea lor.

Formularele de înscriere completate şi trimise de elevii sub 18 ani nu vor fi luate în consideraţie fără confirmare din partea cadrelor didactice.

 

Ce trebuie să ştiu, dacă nu am împlinit încă 18 ani?

Elevii care nu vor avea 18 ani împliniţi până la data de 2 septembrie a.c. au nevoie de confirmare din partea cadrului didactic delegat de la unitatea şcolară respectivă; iar în ziua de 2 septembrie a.c., persoana care a făcut confirmarea va fi prezentă la sediul Facultăţii de Filosofie.

Formularele de înscriere completate şi trimise de aceşti elevi nu vor fi luate în consideraţie, dacă în termen de o săptămână (dar nu mai târziu de 15 iulie a.c.) nu ne vor parveni Formularele de înscriere completate şi trimise de cadrele didactice de la unităţile şcolare respective.

Dacă aceşti elevii, fiind din provincie, doresc şi cazare la Căminele Universităţii din Bucureşti, pot face acest  lucru numai dacă şi cadrul didactic delegat de unitatea şcolară respectivă se va caza în aceleaşi condiţii, asumându-şi răspunderea privind comportamentul lor pe durata desfăşurării cursului de vară.

 

Pot să asiste şi alte persoane la Curs?

Activităţile din perioada 2-6 septembrie urmează regulile cursurilor şi seminariilor. Totuşi, facultatea noastră, având o tradiţie în organizarea conferinţelor cu acces liber, va facilita unui public mai larg contactul cu ideile ce vor forma subiectul expunerilor şi discuţiilor din cadrul Cursului de vară; mai ales dacă este vorba de persoane care sunt prezenţe obişnuite la conferinţele organizate în cadrul Facultăţii noastre. Este imperios necesar însă ca persoanele care vor intra în amfiteatru – altele decât studenţii, elevii şi cadrele didactice din învăţământul pre-universitar – să nu perturbe în niciun fel activitatea desfăşurată de profesori.

 

Ce trebuie să fac în prima zi a Cursului, înainte de Deschidere?

În prima zi a Cursului de vară (2 septembrie), înainte de şedinţa de Deschidere, fiecare participant va prezenta documente din care să rezulte că este afiliat la instituţia menţionată în Formularul completat şi trimis spre înscriere:

■ studenţii (studii de licenţă, master, doctorat): carnet de student + copie xerox (sau adeverinţă de la facultate);

■  absolvenţii de colegiu sau liceu admişi în învăţământul superior în iulie 2013, neavând încă o afiliere instituţională, pot prezenta vechiul carnet de elev (sau diploma de bacalaureat) + copie xerox

■ elevii: carnet de elev + copie xerox (sau adeverinţă de la liceu);

Elevii care au declarat în Formularul de înscriere că vor avea 18 ani împliniţi pâna la data de 2 septembrie a.c. vor prezenta şi Cartea de identitate sau Paşaportul.

■ cadrele didactice din învăţământul pre-universitar:

Delegaţie din partea unităţii şcolare unde îşi desfăşoară activitatea;

Lista elevilor din care participă la cursul de vară cu antetul unităţii şcolare respective (lista va fi întocmită după modelul celei din Formularul de inscriere C).

 

Copiile xerox şi Listele de elevi vor rămâne la Facultatea de Filosofie;

Delegaţiile vor rămâne la Facultatea de Filosofie pe durata desfăşurării cursului;  vor fi vizate de conducerea Facultăţii, iar la sfârşitul Cursului, vor fi înapoiate cadrelor didactice.

 

Unde mă pot caza, dacă sunt din provincie?

Pe durata cursului, participanţii din provincie se pot caza contra cost (c. 15/noapte) la Căminele Universităţii din Bucureşti. Persoanele interesate vor menţiona acest lucru în Formularul de înscriere; la sfârşitul perioadei de înscriere, vor primi prin mail Instrucţiuni privind documentele necesare şi paşii de urmat în vederea cazării.

 

Diplome

În ultima zi a Cursului de vară se vor decerna diplome.

Diplome de Excelenţă – cadrelor didactice din învăţământul pre-universitar, pentru participare şi implicare în buna desfăşurare a Cursului de vară.

Diplome de Participare – studenţilor şi elevilor.

 

Programul unei zile de curs

În fiecare zi vor fi programate trei sau patru expuneri, începând cu ora 12.00 sau 14.00. Timpul alocat unei expunere este de 1h si 50 min., cu pauza de rigoare; tot aici sunt incluse şi discuţiile.

Orarul Cursului de vară va fi postat pe site-ul Facultăţii la sfârşitul lunii august.

 

Locul de desfăşurare

Expunerile şi dezbaterile vor avea loc în amfiteatrul „Titu Maiorescu” din sediul Facultăţii de Filosofie, Spl. Independenţei, nr. 204.

Amfiteatrul este dotat cu aer condiţionat.

 

Mijloace de transport până la sediul facultăţii

■ metrou – staţia Grozăveşti

■ tramvai – staţia Podul Grozăveşti: 1, 11, 35

■ autobuz

– staţia Podul Grozăveşti: 105

– staţia Facultatea de Filosofie: 601

–  staţia Pod Cotroceni: 123

– staţia Spitalul Universitar: 122, 126, 137, 138, 168, 226, 268, 368, 668

■ troleibuz – staţia Pod Cotroceni: 62, 93, 96

 

 

Formulare de înscriere

Formularul de înscriere S – pentru studente şi studenţi (studii de licenţă, masterat şi doctorat).

Formularul de înscriere A – pentru absolvente şi absolvenţi de colegiu sau liceu admişi în învăţământul superior în iulie 2013;

Formularul de înscriere E – pentru elevii înscrişi în anul şcolar 2012/2013 în clasele a IX-a, a X-a sau a XI-a

Formularul de înscriere C – pentru cadre didactice care îşi desfăşoară activitatea în colegiile sau liceele de unde provin elevii înscrişi la Cursul de vară.

 


Comentarii


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *