DAVID HUME LA 300 DE ANI

DAVID HUME LA 300 DE ANI
(26 APRILIE 1711 – 25 AUGUST 1776)

COLOCVIU
10 Decembrie, 2011 

Facultatea de Filosofie, Universitatea din Bucureşti
Amfiteatrul “Mircea Florian”

Program 

10:00-10:10: Din partea organizatorilor colocviului

Moderator: Romulus Brâncoveanu

10:10-10:25: CONSTANTIN STOENESCU, Derivare empirică şi deducţie
transcendentală. Hume, după Locke şi înainte de Kant
10:25-10:40: MIRCEA FLONTA, Profilul scepticismului la David Hume
10:40-10:55: GHEORGHE ŞTEFANOV, Conceptia lui Hume cu privire la cauzalitate
10:55-11:10: ADRIAN-PAUL ILIESCU, A schiţat David Hume bazele unui nou tip
de raţionalitate?
11:10-11:25: MIHAIL RADU SOLCAN, Hume, scepticism şi stiinţă

11:25-11:40: DISCUŢII 

11:40-11:50: PAUZĂ

Moderator : Mircea Flonta

11:50-12:05: ROMULUS BRÂNCOVEANU, Hume şi contractul social
12:05-12:20: RADU DUDĂU, Gândirea politicâ a lui David Hume
12:20-12:35: EMIL SOCACIU, Întoarcerea la ştiinta morală: proiecte humeene
contemporane în etică
12:35-12:50: MARIN BĂLAN, Hume: conceptul neîncrederii şi o nouă filosofie a
religiei

12:50-13:00: DISCUŢII 

Organizatorii colocviului
Prof. univ. dr. Mircea Flonta, m.c. al Academiei Române
Lector dr. Marin Bălan

Sponsorii colocviului
Facultatea de Filosofie, Universitatea din Bucureşti
Societatea Romană de Filosofie Analitică


Comentarii


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *