Conferinţa naţională studenţească: Filosofie şi modernitate – De ce (nu) (mai) suntem moderni?

Facultatea de Filosofie

Universitatea Bucureşti

 

Conferinţa naţională studenţească – ediţia I

29-30 martie 2012

 

 

Filosofie şi modernitate

De ce (nu) (mai) suntem moderni?

 

Conferinţa se va desfăşura la sediul Facultăţii de Filosofie, Universitatea Bucureşti, Splaiul Independenţei nr. 204, Bucureşti, în perioada 29-30 martie 2012

 

 

Conferinţa naţională studenţească este un proiect anual, iniţiat şi organizat de Facultatea de Filosofie a Universităţii din Bucureşti, cu scopul de a încuraja activitatea de cercetare în rândul studenţilor şi comunicarea, la nivel naţional, între studenţii interesaţi în această direcţie. Prima ediţie a conferinţei naţionale va fi consacrată explorării teoretice, istorice şi istoriografice a conceptului de modernitate filosofică, înţeles în sens larg.

 

Pot participa la conferinţa naţională studenţi de la orice facultate din ţară (nivel licenţă şi masterat), interesaţi de filosofie şi dispuşi să scrie lucrări originale de cercetare în orice ramură a filosofiei. Sperăm ca în conferinţa naţională să fie reprezentate cât mai multe dintre domeniile filosofiei: metafizică, epistemologie, filosofia ştiinţei, istoria filosofiei, filosofie morală şi politică, estetică, filosofia artei, istoria ideilor etc. Tema conferinţei este generoasă şi poate fi abordată atât istorico-filosofic, cât şi analitic-conceptual.

 

Lucrările conferinţei, desfăşurate pe secţiuni paralele, vor consta în prezentări de maximum 20 de minute ale unor lucrări individuale originale, urmate de discuţii. Lucrările propuse spre prezentare în conferinţa naţională vor fi selecţionate de către un comitet de selecţie format din profesori şi cercetători.

Cele mai bune comunicări, traduse de autori în limba engleză, vor fi publicate în Analele Universităţii Bucureşti. Seria filosofie, publicaţie editată de Facultatea de filosofie.

 

Cei interesaţi să participe sunt invitaţi să trimită un rezumat extins de 800-1000 de cuvinte (inclusiv bibliografie) si un CV pe adresa de email:   conferinta_nationala_filosofie@yahoo.com

 

Termenul limită pentru trimiterea rezumatelor: 31 ianuarie 2012

Comunicarea rezultatelor selecţiei: 20 februarie 2012

 

Comitetul de organizare:

Conf. dr. Viorel Vizureanu

Prof. dr. Romulus Brâncoveanu

Lect. dr. Dana Jalobeanu

Lect. dr. Cristian Iftode

 

 

 

Comitetul de selecţie a lucrărilor:

Conf. dr. Constantin Stoenescu

Conf. dr. Sabin Totu

Conf. dr. Laurenţiu Staicu

Conf. dr. Mihaela Pop

Conf. dr. Radu Dudău

Lect. dr. Sorin Costreie

Lect. dr. Emanuel Socaciu

Asist. drd. Laurențiu Gheorghe

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *