Colocviul national “Fenomenologie si istorie” – Program

Societatea Română de Fenomenologie şi Centrul de Studii Fenomenologice,

Facultatea de Filosofie, Universitatea din Bucureşti

 

Fenomenologie şi istorie

 

 

Vineri, 21 octombrie

10:00  Deschidere

        

Sesiunea I   Moderator: George Bondor

 

10:15  Christian Ferencz-Flatz (SRF, Bucureşti)  În ce sens este şi în ce sens nu este indispensabilă cercetarea istorică pentru analiza fenomenologică

10:45  Discuţii

11:00  Delia Popa (Université Catholique de Louvain) – Temporalitatea conştiinţei şi istoria sedimentărilor experienţei

11:30  Discuţii

11:45 Deodáth Zuh (Universitatea Babeş-Bolyai) – Natură şi spirit la Halle. Descrierea relaţiei dintre lumea cotidiană şi ştiinţă în perioada din Halle a lui Edmund Husserl

12:15  Discuţii

12:30 Irina Rotaru (Universitatea „Al. I. Cuza”, Iaşi) – Rolul istoriei în cadrul teoriei husserliene a intersubiectivităţii

13:00 Discuţii

 

13:15 – 15:00 Pauză

 

            Sesiunea II  Moderator: Christian Ferencz-Flatz

 

15:00 Adrian Costache (Academia Română, Filiala Iaşi)Experienţă şi semnificaţie. Problema istoriei între Dilthey, Heidegger şi Gadamer

15:30  Discuţii

15:45  Bogdan Mincă (Universitatea din Bucureşti) – Despre Geschichte şi Geschick la Heidegger şi despre traducerea lor în română

16:15 Discuţii

16:30 Andreea Parapuf (Radboud University Nijmegen)Despre nevoia gândirii fiinţei. Între fenomenologie şi EreignisDenken

17:00  Discuţii

17:15 George Bondor (Universitatea „Al. I. Cuza”, Iaşi)Gadamer şi problema istoriei. Între fenomenologie şi hermeneutică

17:45  Discuţii

18:00 Ioan Alexandru Tofan (Academia Română, Filiala Iaşi)Experienţă şi trăire. Despre cunoaşterea istorică la W. Benjamin

18:30 Discuţii

 

Sâmbătă, 22 octombrie

 

 

 

Sesiunea III   Moderator: Dan Lazea

 

10:00  Ana Pantea (Academia Română, Filiala Iaşi)Comunitate şi istorie. O perspectivă fenomenologică

10:30  Discuţii

10:45  Szigeti Attila (Academia Română, Filiala Iaşi)Intersubiectivitate si istorie

11:15  Discuţii

11:30  Pauză de cafea

11:50  Nicoleta Szabo (Universitatea Jules Verne, Amiens)Omul istoric la Günther Anders

12:20  Discuţii

12:35  Mihai Maci (Universitatea Oradea)Fractura istoriei ca loc al întâlnirii şi loc al adevărului

13:05  Discuţii

 

13:20-15:00  Pauză

 

 

Sesiunea IV     Moderator: Szigeti Attila

 

15:00  Dan Lazea (New Europe College)Turnura hermeneutică şi sensul istoriei

15:30  Discuţii

15:45  Cătălin Bobb (Academia Română, Filiala Iaşi)Pentru o „hermeneutică a conştiinţei istorice”: Paul Ricœur în chestiune

16:15  Discuţii

16:30 Alexandra Corbu (Universitatea din Bucureşti)Imaginaţia în naraţiunea istorică: despre depăşirea distincţiei naive real-ireal în filosofia lui Paul Ricœur

17:00  Discuţii

17:15 Paul Marinescu (SRF, Bucureşti)Naraţiune şi traducere: două raportări fenomenologico-hermeneutice la timpul istoric

17:45 Discuţii

18:00 Încheiere

 

Loc de desfăşurare: Amfiteatrul „Mircea Florian”, Facultatea de Filosofie, Universitatea din Bucureşti, Splaiul Independenţei, 204.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *