PASSIONATE MINDS Knowledge and the Emotions in Intellectual History

A 11-a Conferinţă a Societăţii Internaţionale pentru Istorie Intelectuală

 

PASSIONATE MINDS

Knowledge and the Emotions in Intellectual History

 

26-28 mai 2011

Programul conferintei: ISIH 2011 PROGRAMME (DOC)

Biblioteca Centrală Universitară “Carol I”, Bucureşti

Conferinta Societăţii Internaţionale pentru Istorie Intelectuală (ISIH) aduce la Bucureşti 80 de cercetători din toată lumea. Filosofi, istorici ai ideilor, istorici ai ştiinţei şi ai artei vor prezenta timp de 3 zile, in 4 secţiuni paralele, lucrări care investighează relaţia dintre cunoaştere, raţiune şi emoţii în istoria intelectuală. Conferinţa este organizată cu sprijinul Universităţii din Bucureşti, al Bibliotecii Centrale Universitare şi al Institutului Cultural Român. Printre vorbitorii invitaţi se numără Roger Ariew (University of South Florida), Vlad Alexandrescu (Universitatea Bucureşti), Daniel Garber (Princeton University), Peter Harrison (University of Oxford), Howard Hotson (University of Oxford, preşedintele ISIH). Conferinţa va fi deschisă în 26 mai, la ora 9, de un cuvânt de deschidere rostit de Rectorul Universităţii Bucureşti, prof. dr. Ioan Pânzaru.

ISIH

Societatea Internaţională pentru Istorie Intelectuală este o asociaţie profesională de prestigiu înfiinţată în 1994, şi care reuneşte filosofi, istorici ai ideilor, istorici ai ştiinţei, istorici ai artei sau mentalităţilor. Pentru detalii vezi: http://www.history.ox.ac.uk/isih/

CONFERINŢE ISIH ANTERIOARE:

University of New Brunswick (1997); Freie Universität Berlin (1998); University of Chicago (2000); University of Cambridge (2001); University of New South Wales/University of Sydney (2002); Bogaziçi University, Istanbul (2003); University of Helsinki (2004); University of California, Davis (2005); Birkbeck, University of London (2007); University of Verona (2009).

CONFERINŢA DE LA BUCUREŞTI:

Participanţi:

80 participanţi, din care 20 români (de la Universitatea din Bucureşti, Universitatea de Vest din Timişoara, Universitatea de Vest “Vasile Goldiş” din Arad, Universitatea “Transilvania” din Braşov, Universitatea din Ploieşti si Academia Română) si 60 străini (de la universităţi, biblioteci şi institute de cercetare din Ankara, Antwerp, Atena, Barcelona, Belgrad, Berlin, Bologna, Cardiff, Copenhaga, Cracovia, Halifax, Helsinki, Ierusalim, Koln, Macerata, Madrid, Malta, Minas Gerais, Moscova, Oxford, Paris, Patras, Pisa, Thessaloniki, Toronto, Utrecht, Viena si Statele Unite ale Americii: Atlanta, Austin, Baltimore, Chicago, Claremont, Detroit, Grinnell, Evanston, Little Rock, New Albany, New York, Northridge, Pennsylvania).

Domeniile în care se vor ţine lucrările:

Istorie intelectuală antică şi medievală, istoria intelectuala a modernităţii timpurii şi a iluminismului, istorie socială, culturală şi politică, cultură materială, psihologie, psihanaliză, evoluţionism, neuroştiinţe, fenomenologie, estetică, epistemologie.

Organizatori locali:

Sorana Corneanu, Lector în Anglistică, PhD (Universitatea din Bucureşti) şi membru ISIH

Dana Jalobeanu, Lector în Filosofie, PhD (Universitatea din Bucureşti) şi secretar general ISIH

Tema generală:

Conferinţa abordează concepţiile istorice privitoare la interacţiunea dintre cunoaştere şi emoţii, ori dintre viaţa cognitivă şi cea afectivă a indivizilor şi comunităţilor. Fie că este vorba despre dobândirea şi transmiterea cunoaşterii, despre agregarea şi reconfigurarea comunităţilor, despre relaţia individului cu sine, cu alţii ori cu divinitatea, despre educaţie şi metode pedagogice, despre expresia şi receptarea artistică, sau despre concepţia valorilor şi principiilor morale, politice şi juridice care stau la baza societăţilor – ideea după care raţiunea şi emoţiile se plasează în tabere diferite sau chiar opuse se dovedeşte insustenabilă. Noi cercetări în domeniile ştiinţei cognitive, antropologiei culturale, filosofiei morale ori teoriei literaturii şi artelor au început să depăşească această idee tradiţională şi să pună în lumină complexitatea vieţii cognitiv-afective a fiinţei umane. Istoricii ideilor sunt în măsură să aducă un aport important acestei direcţii de cercetare, prin semnalarea formelor pe care tema le-a primit în istoria gândirii şi a practicilor culturale. Istoria se poate dovedi o bogată resursă de reflecţie şi intuiţii pentru preocupările actuale. Conferinţa de la Bucureşti se doreşte a fi un forum pentru o astfel de reflecţie.

Programul conferintei: ISIH 2011 PROGRAMME (DOC)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *