Mini-serie de seminarii: Aspecte ale justificării practice la Kant (Prof. Sorin Băiaşu)

Block – Seminar

Aspecte ale justificării practice la Kant susţinut de Prof. Sorin Băiaşu, Keele University (UK)

Programare: 20 Aprilie 2011: 16.00 – 18.30 (Amfiteatrul Mircea Florian), 21 Aprilie: 16 – 19 (Sala 7)

Prezentare:

Conţinut: Scopul acestei mini-serii de seminarii este să exploreze câteva teme
fundamentale legate the ideea justificării practice la Kant. În cadrul fiecăruia dintre cele 5
seminarii, discuţia va fi organizată în jurul unei idei fundamentale: metafizică, libertate,
temei de ordin practic, etică versus politică şi religie. Intenţia este ca, pe măsură ce
discuţiile vor înainta, câteva trăsături comune ale concepţiei kantiene despre justificarea
practică să poată fi evidenţiate.

Perspectivă: Tematica seminariilor mi-a fost sugerată de dezbaterile recente din filosofia
morală şi politică cu privire la viabilitatea proiectului kantian. Principalele probleme care
îi preocupă pe comentatori şi teoreticieni se referă la :
– instabilitatea metafizică a filosofiei critice kantiene (care pare incapabilă să se
desprindă în mod decisiv de idealismul tradiţional);
– statutul incert al libertăţii kantiene şi insuficienţa temeiurilor oferite în cadrul
filosofiei critice;
– starea de permanent provizorat al încercării de justificare a unor principii etice;
– aşa-numitul paradox al imperativelor de natură politico-juridică;
– relaţia problematică dintre filosofia morală şi religie în cadrul gândirii kantiene.

Texte: Textele fundamentale care vor constitui punctual de plecare sunt pasaje din
Întemeierea metafizicii moravurilor şi Critica raţiunii practice. Celelalte texte fundamentale
kantiene, precum Critica raţiunii pure, Metafizica moravurilor şi Religia doar în limitele raţiunii,
vor fi de asemenea discutate.

Prezentare Seminarii (PDF)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *